Hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm OCOP tại hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận. Sở Công Thương chủ trì tổ chức Hội nghị  kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm OCOP tại hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH MTV TMDV Sài Gòn Phan Thiết - Siêu thị Co.opmart Phan Thiết, Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM - Siêu thị Co.opmart Lagi, Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM - Siêu thị Co.opmart Phan Rí Cửa,  Công ty CP TTTM Lotte Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận, Chi nhánh Công ty CP Thương mại Bách hóa xanh - Cửa hàng Bách hóa xanh Bình Thuận cùng 16 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hội nghị kết nối giao thương tại Sở Công Thương Bình Thuận

Tại Hội nghị, Sở Công Thương đã thông qua báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại, trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận tại hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng trên địa bàn tỉnh thời gian qua và triển khai giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn, các Siêu thị, Trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã thảo luận về một số kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP; từ đó đề xuất giải pháp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp tục được đưa sản phẩm OCOP vào kinh doanh tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm để đưa vào hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP của tỉnh nâng cao hơn nữa năng lực sản xuất, đồng thời hỗ trợ giới thiệu, trưng bày sản phẩm tại trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đối với các sản phẩm OCOP đã được công nhận từ 3 - 4 sao.

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp