Công nhận 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022

Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1493/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022 và tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022.

Theo Quyết định này có 30 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022 và được cử tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022.


Các thành viên Ban giám khảo đánh giá chấm điểm các sản phẩm dự thi

Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022 thuộc nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí. Trong đó, nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm chiếm hơn 80% trong số 30 sản phẩm được công nhận. Mức tiền thưởng cho mỗi sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022 là 2.000.000 đồng/giải và kèm giấy chứng nhận.

Căn cứ Quyết định công nhận, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được Sở Công Thương giao hoàn tất hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 theo đúng tiến độ và quy trình bình chọn cấp khu vực. Đồng thời chuẩn bị nội dung và tổ chức chương trình buổi Lễ công bố và tôn vinh các sản phẩm đạt giải sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022 và tuyên truyền, quảng bá về buổi Lễ công bố.

Chi tiết Quyết định công nhận và danh sách 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022 xem tại đây.

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp