Triển khai ký kết hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2996/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022 và Hợp đồng đã ký giữa Cục Công Thương địa phương với Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) về việc thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2022.

Trong các ngày 28/6, 29/6/2022 và ngày 01/7/2022, Trung tâm đã tiến hành ký kết hợp đồng phối hợp thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2022 “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến trong chế biến thực phẩm” với 04 đơn vị thụ hưởng là Công ty CP Chế biến & Xuất khẩu nước mắm Phan Thiết – Mũi Né tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết; Công ty TNHH Thương mại Chế biến hải sản Đầm Sen tại phường Đức Thắng tại Thành phố Phan Thiết; Công ty TNHH Muối & Thương mại Gia Thịnh tại xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam và Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình.

Hệ thống chiết rót đóng chai nước mắm đã được hỗ trợ kinh phí KCQG

Tại buổi ký kết hợp đồng, Trung tâm đã thông qua các nội dung của hợp đồng đến các đơn vị thụ hưởng biết và nắm rõ về quyền lợi và nghĩa vụ khi phối hợp thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2022. Bên cạnh việc ký kết hợp đồng, Trung tâm cũng đã đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng khẩn trương thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị đảm bảo đúng nội dung và tiến độ đề án đã được Bộ Công Thương phê duyệt và Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm.

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp