Thông qua kết quả chấm điểm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình thuận năm 2022

Chiều ngày 21/6/2022, tại Khách sạn Bình Minh, thành phố Phan Thiết, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc Họp để thông qua kết quả chấm điểm và đề xuất của Ban Giám khảo đối với các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.

          Tham dự cuộc họp có ông Hà Lê Thanh Chung – Phó Giám đốc Sở Công Thương – Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn, chủ trì cuộc họp cùng các lãnh đạo Sở, ngành là thành viên Hội đồng theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Lê Thanh Chung – Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

          Tổng số sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh năm 2022 là 45 sản phẩm của 23 cơ sở công nghiệp. Ngày 08/6/2022, Ban giám khảo đã tổ chức họp chấm điểm các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn chọn, Ban Giám khảo đã chấm điểm, đề xuất 30 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh và 30 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam để Hội đồng bình chọn xem xét.

          Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng bình chọn đã xem xét và thống nhất với đề xuất của Ban Giám khảo, đồng ý công nhận 30 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh và 30 sản phẩm tham gia cấp khu vực phía Nam tại tỉnh Tây Ninh, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10/2022.

          Đồng thời, Hội đồng bình chọn đề nghị Sở Công Thương (cơ quan thường trực Hội đồng) triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo về công tác bình chọn như tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận sản phẩm, hoàn tất hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực, nghiên cứu và đề xuất phương án tổ chức Lễ công bố và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022./.

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp