Trung tâm Khuyến công ký kết hợp đồng thực hiện đề án KCĐP năm 2021 với HKD Hoa Sen Phan Thiết

Triển khai thực hiện Quyết định số 3010/QĐ-UBND  ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2021 và Quyết định số 08/QĐ-SCT ngày 22/01/2021 của Sở Công Thương về phê duyệt dự toán chi tiết cho đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tương của HKD Hoa Sen Phan Thiết” với tổng kinh phí thực hiện đề án là 329.120.000 đồng, trong đó kinh phí KCĐP năm 2021 hỗ trợ là 150.000.000 đồng.

Sáng ngày 26/02/2021, Trung tâm Khuyến công đã triển khai việc ký kết hợp đồng thực hiện đề án KCĐP năm 2021 với đơn vị thụ hưởng có đề án được phê duyệt là HKD Hoa Sen Phan Thiết. 

 

 

Sau khi ký kết hợp đồng, Trung tâm Khuyến công đã hướng dẫn cơ sở các nội dung, điều khoản thực hiện theo hợp đồng và hồ sơ chứng từ trong việc thanh quyết toán. Theo HKD Hoa Sen Phan Thiết, dự kiến trong tháng 6/2021 sẽ mang máy móc thiết về lắp đặt và vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động sản xuất.

Đề án thực hiện trong năm 2021 sẽ góp phần giúp cho HKD Hoa Sen Phan Thiết tăng năng suất đáp ứng cho việc sử dụng tối đa công suất cho toàn dây chuyền sản xuất tương, nâng cao chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

                                                                               Phòng Khuyến công


Các tin tiếp
Trung tâm Khuyến công thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 3 với nội dung “Cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử”   (12/3/2021)
Tuyên truyền về công tác “Dự trữ hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”   (4/2/2021)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nước ép thanh long ruột đỏ lên men” tại Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà   (29/12/2020)
Ban hành mới Quy chế quản lý kinh phí, mức chi; công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương   (17/12/2020)
Trung tâm Khuyến công thực hiện chuyên mục Công Thương với chủ đề “Hiệu quả về công tác ứng dụng máy móc thiết bị trong năm 2020”   (16/12/2020)
Hội thảo Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn thời kỳ 4.0 và khai mạc Hội chợ Triển lãm Công nghiệp–Thương mại Tây Ninh năm 2020   (15/12/2020)
Phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2021   (15/12/2020)
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2018-2020 của tỉnh Bình Phước và định hướng xây dựng các đề án khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 và tổ chức Hội chợ công thương khu vực miền Đông Nam bộ - Bình Phước năm 2020   (7/12/2020)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tôn sóng ngói của Công ty TNHH Thép Quốc Trí Bình Thuận”   (26/11/2020)
Trang
123