Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nước ép thanh long ruột đỏ lên men” tại Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà

Triển khai Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020 và Quyết định số 07/QĐ-SCT ngày 20/01/2020 của Sở Công Thương Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán chi tiết đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nước ép thanh long ruột đỏ lên men của Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà (Đơn vị thụ hưởng).

Sau khi Đơn vị thụ hưởng đã hoàn thành việc đầu tư dây chuyền súc rửa, chiết rót, cấp nắp, siết nắp tự động là thiết bị theo nội dung đề án đã được phê duyệt, ngày 25/12/2020, Trung tâm Khuyến công chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Bắc Bình, và Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà tổ chức nghiệm thu đề án.

 

 

Tham dự và chủ trì buổi nghiệm thu do Ông Trịnh Trầm - Giám đốc Trung tâm Khuyến công; Đại diện Sở Công Thương; Đại diện Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Bắc Bình Bà Lê Thị Nguyên Hà - Giám đốc Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà.

Kết quả nghiệm thu thực tế cho thấy đề án được triển khai thực hiện đạt yêu cầu theo nội dung đề án đã được Sở Công Thương phê duyệt, thời gian triển khai thực hiện hoàn thành đề án đúng tiến độ theo Hợp đồng đã ký kết. Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà đã thực hiện đầy đủ các hồ sơ chứng từ mua sắm máy móc thiết bị theo quy định.

Đoàn nghiệm thu đánh giá với kết quả thực hiện đề án có kinh phí hỗ trợ một phần từ nguồn khuyến công địa phương năm 2020 đã khuyến khích Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà quyết tâm và mạnh dạn đầu tư dây chuyền súc rửa, chiết rót, cấp nắp, siết nắp tự động, góp phần hoàn chỉnh quy trình thiết bị tiên tiến trong sản xuất nước ép từ trái thanh long. Qua đó mang lại hiệu quả thiết thực là nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm so với quy trình thiết bị còn thiếu, phải chiết rót thủ công, mất nhiều sức lao động và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

 

 

Các thành viên tham gia đoàn nghiệm thu thống nhất nghiệm thu hoàn thành 100% nội dung theo đề án được phê duyệt và Hợp đồng đã ký kết thực hiện với Trung tâm Khuyến công.

 

Phòng Khuyến công


Các tin tiếp
Ban hành mới Quy chế quản lý kinh phí, mức chi; công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương   (17/12/2020)
Trung tâm Khuyến công thực hiện chuyên mục Công Thương với chủ đề “Hiệu quả về công tác ứng dụng máy móc thiết bị trong năm 2020”   (16/12/2020)
Hội thảo Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn thời kỳ 4.0 và khai mạc Hội chợ Triển lãm Công nghiệp–Thương mại Tây Ninh năm 2020   (15/12/2020)
Phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2021   (15/12/2020)
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2018-2020 của tỉnh Bình Phước và định hướng xây dựng các đề án khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 và tổ chức Hội chợ công thương khu vực miền Đông Nam bộ - Bình Phước năm 2020   (7/12/2020)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tôn sóng ngói của Công ty TNHH Thép Quốc Trí Bình Thuận”   (26/11/2020)
Tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận tại Hội chợ - Triển lãm Xúc tiến Thương mại và Du lịch gắn với lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020 và Hội nghị kết nối cung cầu giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tỉnh Sóc Trăng   (3/11/2020)
Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Công cụ quản trị nhân sự và quản trị dòng tiền”   (13/10/2020)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát   (31/8/2020)
Trang
123