Ban hành mới Quy chế quản lý kinh phí, mức chi; công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương

Ngày 11/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công; xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận.

 

Tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

Quyết định này thay thế cho Quyết định 58/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương, quy định mức hỗ trợ cho các hoạt khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 về việc ban hành Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, một số nội dung mới so với quy định trước đây gồm:

          - Hai nội dung quản lý kinh phí, mức chi và công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch đề án khuyến công địa phương được ban hành chỉ trong một Quyết định dễ nghiên cứu thực hiện. Trước đây ban hành thành 02 Quyết định riêng rẽ (Quyết định 58/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 71/QĐ-UBND).

- Mức chi một số nội dung tăng như: tăng gấp đôi so với quy định cũ đối với các hoạt động: Chi tổ chức bình chọn, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh là 100 triệu đồng/lần (tăng 50 triệu so với quy định cũ), cấp huyện là 50 triệu đồng/lần (tăng 25 triệu so với quy định cũ); Chi thù lao cho Cộng tác viên bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng (quy định cũ là không quá 3 triệu đồng/ năm). Đối với chi phí chi hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn được cụ thể so với quy định trước và mức hỗ trợ 30% chi phí nhưng tối đa 250 triệu đồng/mô hình (quy định cũ tối đa là 150 triệu đồng/ mô hình), …

- Bổ sung thêm 01 điều kiện để tổ chức, cá nhận được hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương là "Tổ chức dịch vụ khuyến công, tổ chức dịch vụ khác có kinh nghiệm, năng lực để triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công (trừ các hoạt động do cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp thực hiện)";

          Ngoài ra, Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND cũng đã giải thích rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động khuyến công địa phương như chương trình khuyến công, kế hoạch khuyến công  địa phương, đề án khuyến công địa phương, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, công nghệ mới, sản phẩm mới, …; quy định rõ về trình tự xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch và phân công tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án đối với hoạt động khuyến công.

Quyết định ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Khuyến công triển khai các hoạt động Khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong những năm tới./.

Phòng Hành chính – Tổng hợp


Các tin tiếp
Trung tâm Khuyến công thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 3 với nội dung “Cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử”   (12/3/2021)
Trung tâm Khuyến công ký kết hợp đồng thực hiện đề án KCĐP năm 2021 với HKD Hoa Sen Phan Thiết   (4/3/2021)
Tuyên truyền về công tác “Dự trữ hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”   (4/2/2021)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nước ép thanh long ruột đỏ lên men” tại Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà   (29/12/2020)
Trung tâm Khuyến công thực hiện chuyên mục Công Thương với chủ đề “Hiệu quả về công tác ứng dụng máy móc thiết bị trong năm 2020”   (16/12/2020)
Hội thảo Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn thời kỳ 4.0 và khai mạc Hội chợ Triển lãm Công nghiệp–Thương mại Tây Ninh năm 2020   (15/12/2020)
Phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2021   (15/12/2020)
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2018-2020 của tỉnh Bình Phước và định hướng xây dựng các đề án khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 và tổ chức Hội chợ công thương khu vực miền Đông Nam bộ - Bình Phước năm 2020   (7/12/2020)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tôn sóng ngói của Công ty TNHH Thép Quốc Trí Bình Thuận”   (26/11/2020)
Trang
123