Phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2021

Ngày 04/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3010/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2021.

 

 

Theo Quyết định, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương gồm 06 đề án và 02 nội dung chi khác với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện là 1,08 tỷ đồng, cụ thể chia làm 02 nhóm:

- Nhóm các đề án do các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện là 01 đề án vời kinh phí Nhà nước hỗ trợ thực hiện là 150 triệu đồng;

- Nhóm các đề án khuyến công và chương trình khác do Trung tâm Khuyến công gồm 05 đề án và 02 nội dung chi khác với kinh phí Nhà nước hỗ trợ thực hiện là 930 triệu đồng.

Danh mục đề án được UBND tỉnh phê duyệt đúng kế hoạch kinh phí Khuyến công địa phương năm 2021 theo đề nghị của Sở Công Thương.

Như vậy, cùng với 02 đề án nhóm khuyến công quốc gia đã trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt  thì năm 2021 kinh phí khuyến công thực hiện trên địa bàn tỉnh dự kiến là 2,28 tỷ đồng./.

Phòng Hành chính – Tổng hợp


Các tin tiếp
Trung tâm Khuyến công thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 3 với nội dung “Cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử”   (12/3/2021)
Trung tâm Khuyến công ký kết hợp đồng thực hiện đề án KCĐP năm 2021 với HKD Hoa Sen Phan Thiết   (4/3/2021)
Tuyên truyền về công tác “Dự trữ hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”   (4/2/2021)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nước ép thanh long ruột đỏ lên men” tại Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà   (29/12/2020)
Ban hành mới Quy chế quản lý kinh phí, mức chi; công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương   (17/12/2020)
Trung tâm Khuyến công thực hiện chuyên mục Công Thương với chủ đề “Hiệu quả về công tác ứng dụng máy móc thiết bị trong năm 2020”   (16/12/2020)
Hội thảo Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn thời kỳ 4.0 và khai mạc Hội chợ Triển lãm Công nghiệp–Thương mại Tây Ninh năm 2020   (15/12/2020)
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2018-2020 của tỉnh Bình Phước và định hướng xây dựng các đề án khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 và tổ chức Hội chợ công thương khu vực miền Đông Nam bộ - Bình Phước năm 2020   (7/12/2020)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tôn sóng ngói của Công ty TNHH Thép Quốc Trí Bình Thuận”   (26/11/2020)
Trang
123