Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát

Triển khai thực hiện Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020; Hợp đồng số 22/HĐ-CNĐP ngày 31/3/2020 và phụ lục bổ sung ngày 28/5/2020 giữa Cục Công Thương địa phương và Trung tâm Khuyến công Bình Thuận về việc thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2020; trong đó hỗ trợ kinh phí 300 triệu đồng đối với đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton”. Đề án này, Công ty TNHH Bao bì Trung Phát là đơn vị thụ hưởng, với hạng mục hỗ trợ đầu tư 01 máy bổ chạp với model 400x2800; công suất: 100-120 tờ/phút; xuất xứ: Trung Quốc; máy mới 100% .

Qua thời gian triển khai thực hiện, đến nay đơn vị thụ hưởng đã đầu tư xong 01 máy bổ chạp, lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành thử nghiệm đạt yêu cầu; Chiều ngày 28/8/2020, Trung tâm Khuyến công đã chủ trì mời Sở Công Thương, Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Hàm Tân, Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân – huyện Hàm Tân và Công ty TNHH Bao bì Trung Phát tổ chức tiến hành nghiệm thu cơ sở hoàn thành đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton”.

 

Máy bổ chạp mới

 

Máy bổ chạp cũ

 

Kết quả nghiệm thu cơ sở thực tế đạt 100% yêu cầu theo các nội dung của đề án được Bộ Công Thương phê duyệt là Công ty đã đầu tư đúng 01 máy bổ chạp với model: 400x2800; công suất: 100-120 tờ/phút; xuất xứ: Trung Quốc; máy mới 100% và hoàn thành sớm hơn tiến độ thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Khuyến công

 

 

Đề án được triển khai hoàn thành và đi vào hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, giúp Công ty nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh đó còn giúp Công ty thay thế máy móc thiết bị củ, lạc hậu, công suất thấp mất nhiều sức lao động và thời gian trong việc sản xuất bao bì carton.

Phòng Khuyến công


Các tin tiếp
Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Công cụ quản trị nhân sự và quản trị dòng tiền”   (13/10/2020)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thủy sản” của Công ty TNHH Nhã Loan   (26/8/2020)
Kiểm tra máy móc thiết bị mới mang về lắp đặt tại Công ty TNHH thép Quốc Trí Bình Thuận   (18/8/2020)
Kiểm tra máy móc thiết bị mới mang về lắp đặt tại Công ty TNHH Nhã Loan và Công ty TNHH Bao bì Trung Phát   (17/8/2020)
Tham dự Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2020   (20/7/2020)
Tỉnh Bình Thuận tham gia Hội chợ, Triển lãm Hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 tại tỉnh Quảng Bình   (20/7/2020)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” của Công ty TNHH Thương mại Chế biến hải sản Đầm Sen   (26/6/2020)
Hội nghị Chương trình hợp tác ngành Công Thương 03 tỉnh Lâm Đồng – Ninh Thuận – Bình Thuận năm 2020   (23/6/2020)
Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Cải tiến năng suất và nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp”   (22/6/2020)
Trang
123