Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thủy sản” của Công ty TNHH Nhã Loan

Triển khai Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020 và Hợp đồng số 23/HĐ-CNĐP ngày 31 tháng 3 năm 2020 giữa Cục Công Thương địa phương và Trung tâm Khuyến công Bình Thuận về việc thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2020, trong đó có hỗ trợ kinh phí là 300 triệu đồng đối với đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thủy sản” của Công ty TNHH Nhã Loan là đơn vị thụ hưởng.

Qua thời gian triển khai thực hiện và sau khi đơn vị thụ hưởng đã đầu tư cối đá vảy lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành thử nghiệm thành công; Sáng ngày 21/8/2020, Trung tâm Khuyến công đã chủ trì mời Sở Công Thương, Phòng Kinh tế thị xã LaGi, Ủy ban nhân dân phường Phước Lộc và Công ty TNHH Nhã Loan tổ chức nghiệm thu hoàn thành đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thủy sản”.

Kết quả nghiệm thu cơ sở thực tế đạt 100% yêu cầu theo các nội dung đề án được Bộ Công Thương phê duyệt và hoàn thành sớm hơn tiến độ thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Khuyến công.

 

 

Đề án đi vào hoạt động sẽ giúp Công ty thay thế các máy xay đá cây ra đá bào lạc hậu, công suất thấp mất nhiều sức lao động và không còn lệ thuộc vào các nhà máy cung cấp nước đá cây, chủ động thời gian của công đoạn làm đá trong quy trình chế biến thủy sản, chủ động và đáp ứng nhu cầu hải sản của khách hàng trong mùa dịch Covid-19 như hiện nay.

Phòng Khuyến công

 


Các tin tiếp
Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Công cụ quản trị nhân sự và quản trị dòng tiền”   (13/10/2020)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát   (31/8/2020)
Kiểm tra máy móc thiết bị mới mang về lắp đặt tại Công ty TNHH thép Quốc Trí Bình Thuận   (18/8/2020)
Kiểm tra máy móc thiết bị mới mang về lắp đặt tại Công ty TNHH Nhã Loan và Công ty TNHH Bao bì Trung Phát   (17/8/2020)
Tham dự Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2020   (20/7/2020)
Tỉnh Bình Thuận tham gia Hội chợ, Triển lãm Hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 tại tỉnh Quảng Bình   (20/7/2020)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” của Công ty TNHH Thương mại Chế biến hải sản Đầm Sen   (26/6/2020)
Hội nghị Chương trình hợp tác ngành Công Thương 03 tỉnh Lâm Đồng – Ninh Thuận – Bình Thuận năm 2020   (23/6/2020)
Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Cải tiến năng suất và nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp”   (22/6/2020)
Trang
123