Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” của Công ty TNHH Thương mại Chế biến hải sản Đầm Sen

Triển khai Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020 và Hợp đồng số 21/HĐ-CNĐP ngày 31 tháng 3 năm 2020 giữa Cục Công Thương địa phương và Trung tâm Khuyến công Bình Thuận về việc thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2020, trong đó có hỗ trợ kinh phí là 300 triệu đồng đối với đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” của Công ty TNHH Thương mại Chế biến hải sản Đầm Sen là Đơn vị thụ hưởng.

Qua thời gian triển khai thực hiện và sau khi đơn vị thụ hưởng đã đầu tư máy sấy hải sản lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành thử nghiệm thành công; Chiều ngày 25/6/2020, Trung tâm Khuyến công đã chủ trì mời Sở Công Thương, Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết, Ủy ban nhân dân phường Đức Thắng và Công ty TNHH Thương mại Chế biến hải sản Đầm Sen tổ chức nghiệm thu cơ sở hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm”.

Kết quả nghiệm thu cơ sở thực tế đạt 100% yêu cầu theo các nội dung đề án được Bộ Công Thương phê duyệt là Công ty đã đầu tư  04 máy sấy hải sản, công suất 30 – 40kg/giờ/máy, máy mới 100% với tổng số tiền là 660 triệu, kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020 hỗ trợ 300 triệu đồng.

 

 

 

Đề án được triển khai hoàn thành mang lại hiệu quả thiết thực, giúp Công ty nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm nguyên nhiên liệu trong hoạt động sản xuất và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước.

Phòng Khuyến công

 


Các tin tiếp
Tham dự Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2020   (20/7/2020)
Tỉnh Bình Thuận tham gia Hội chợ, Triển lãm Hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 tại tỉnh Quảng Bình   (20/7/2020)
Hội nghị Chương trình hợp tác ngành Công Thương 03 tỉnh Lâm Đồng – Ninh Thuận – Bình Thuận năm 2020   (23/6/2020)
Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Cải tiến năng suất và nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp”   (22/6/2020)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm của Công ty TNHH Muối & Thương mại Gia Thịnh”   (16/6/2020)
Họp Ban Giám khảo chấm điểm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2020   (1/6/2020)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận   (1/6/2020)
Kiểm tra máy móc thiết bị đưa về lắp đặt tại Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận và Công ty TNHH muối và Thương mại Gia Thịnh   (14/5/2020)
Phê duyệt kế hoạch kinh phí và ký kết hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2020 với Cục Công Thương địa phương   (14/4/2020)
Trang
123