Kiểm tra máy móc thiết bị đưa về lắp đặt tại Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận và Công ty TNHH muối và Thương mại Gia Thịnh

Triển khai thực hiện công văn số 254/CTĐP-QLKC về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020 ngày 24/3/2020 của Cục Công Thương địa phương và Quyết định 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020.

Ngày 11 và 12/5/2020 Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra máy móc, thiết bị mới 100% vừa mang về chuẩn bị lắp đặt tại Công ty Cổ Phần In & Bao bì Bình Thuận và Công ty TNHH muối và Thương mại Gia Thịnh.

 Qua kiểm tra, Công ty Cổ Phần In & Bao bì Bình Thuận và Công ty TNHH muối và Thương mại Gia Thịnh đã đưa máy thụt hộp và máy sấy thùng quay về xưởng sản xuất và đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để lắp đặt vận hành kiểm tra máy móc thiết bị. Đoàn làm việc xác nhận máy móc thiết bị của 02 Công ty đưa về là máy mới 100%, các thông số kỹ thuật như: model, công suất, tính năng... đúng theo nội dung đề án được duyệt.

 

Kiểm tra máy móc thiết bị tại Công ty CP in và Bao bì Bình Thuận

 

Kiểm tra máy móc thiết bị tại Công ty TNHH Muối và Thương mại Gia Thịnh

 

Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu 02 Công ty khẩn trương hoàn chỉnh việc lắp đặt máy móc thiết bị, tiến hành vận hành kiểm tra để đi vào hoạt động sản xuất chính thức và hoàn chỉnh hồ sơ chứng từ theo quy định để tiến hành tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án. Dự kiến trong tháng 5/2020 tiến hành nghiệm thu cơ sở đối với đề án của Công ty Cổ Phần In & Bao bì Bình Thuận và trong tháng 6/2020 đối với đề án của Công ty TNHH muối và Thương mại Gia Thịnh.

Phòng Khuyến công