Phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020

Ngày 28/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định số 3053/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020.


Tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở

Theo đó, năm 2020 UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt danh mục 05 đề án và 02 nội dung chi khác với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện thực hiện hoạt động khuyến công địa phương là 1,080 tỷ đồng, chia làm 02 nhóm:

- Nhóm các đề án do các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện là 150 triệu đồng;

- Nhóm các đề án khuyến công do Trung tâm Khuyến công thực hiện là 930 triệu đồng.

Nội dung danh mục các đề án được phê duyệt năm 2020 tập trung vào 03 nội dung chính là: Công tác tuyên truyền giới thiệu ngành Công Thương Bình Thuận; Tham gia Hội chợ triển lãm quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tại các Hội chợ cấp khu vực; Đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Danh mục các đề án khuyến công năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt sớm, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Khuyến công chủ động chuẩn bị có kế hoạch triển khai các đề án sớm hơn trong năm 2020/.

                                                          Phòng Hành chính – Tổng hợpCác tin tiếp
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm của Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Nước mắm Kim Ngư”   (11/11/2019)
Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các đề án khuyến công quốc gia giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (8/11/2019)
Xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020   (1/10/2019)
Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh thành năm 2019   (1/10/2019)
Hoàn thành đề án Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019   (24/9/2019)
Tuyên truyền về công tác “Thu hút, tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp ở tỉnh Bình Thuận   (24/9/2019)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát”   (28/8/2019)
Khai mạc“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên Gia Lai năm 2019”   (19/8/2019)
Hội nghị công tác Khuyến công các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ X năm 2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai   (19/8/2019)
Trang
123