Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm của Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Nước mắm Kim Ngư”

Triển khai Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019 và Hợp đồng số 37/HĐ-CNĐP ngày 14/5/2019 giữa Cục Công Thương địa phương và Trung tâm Khuyến công Bình Thuận về việc thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2019, trong đó có hỗ trợ kinh phí là 300 triệu đồng đối với đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm của Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Nước mắm Kim Ngư” (Đơn vị thụ hưởng).

Qua trời gian triển khai thực hiện và sau khi đơn vị thụ hưởng đã đầu tư Máy chiết rót, đóng nắp tự động; Máy sấy màng co điện trở; Hệ thống rửa, sấy khô chai đúng theo nội dung đề án được phê duyệt và lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành thử nghiệm và đưa vào sản xuất; Chiều ngày 08/11/2019, Trung tâm Khuyến công đã chủ trì mời Sở Công Thương, Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố Phan Thiết và Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Nước mắm Kim Ngư tổ chức nghiệm thu cơ sở hoàn thành đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm”.Kết quả nghiệm thu cơ sở thực tế đạt 100% yêu cầu theo các nội dung đề án được Bộ Công Thương phê duyệt và hoàn thành đúng tiến độ thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Khyến công.

Đề án đi vào hoạt động sẽ làm tăng công suất so với các máy móc thiết bị cũ, lạc hậu hiện đang sử dụng nhằm tăng chất lượng, năng suất sản phẩm nước mắm đóng chai của Công ty.

Phòng Khuyến công