Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các đề án khuyến công quốc gia giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-CTĐP ngày 15/10/2019 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các đề án khuyến công quốc gia năm 2019 (tại các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và khu vực phía Nam) trên địa bàn các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Tây Ninh.

Ngày 06, 07/11/2019 Đoàn kiểm tra đã đến Bình Thuận và tiến hành kiểm tra thực tế một số cơ sở thụ hưởng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh .

          Tham gia đoàn làm việc gồm Bà Đỗ Thị Minh Trâm – Cục Phó Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương, Ông Hà Lê Thanh Chung – Phó giám đốc Sở Công Thương, Ông Trịnh Trầm – Giám đốc Trung tâm Khuyến công cùng với các phòng chuyên môn của Cục, Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia giai đoạn 2017 -2019 tại 6 cơ sở gồm Doanh nghiệp tư nhân Mai Hương, Hộ kinh doanh Hoa sen Phan Thiết; Công ty CP in và bao bì Bình Thuận, Công ty TNHH bao bì Trung Phát, Công ty CP muối và xây dựng Bình Thuận, Công ty TNHH TM-SX nước mắm Kim Ngư. Qua kiểm tra các cơ sở vẫn đang hoạt động ổn định, các máy móc thiết thiết bị được hỗ trợ vẫn phát huy hiệu quả và hoạt động tốt.


Đoàn kiểm tra tại Công ty CP muối và xây dựng Bình Thuận


Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH bao bì Trung Phát


Đoàn làm việc tại Công ty Cp in và bao bì Bình Thuận

Qua buổi làm việc tại Trung tâm Khuyến công, Cục Công Thương địa phương đã đánh giá cao về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2019. Nội dung hoạt động khuyến công trong những năm qua đa dạng và phong phú hơn. Hiệu quả của hoạt động khuyến công của tỉnh Bình Thuận đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng nông thôn mới; tạo động lực khuyến khích các cơ sở CNNT đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, từ đó giúp cơ sở mạnh dạn mở rộng nhà xưởng, nâng cao hiệu suất hoạt động và chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.


Đoàn làm việc tại Trung tâm Khuyến công 

Bên cạnh đó, Cục Công Thương địa phương cũng yêu cầu Trung tâm Khuyến công cần tập trung hơn nữa, đôn đốc các cơ sở có đề án hỗ trợ trong năm 2019 sớm đưa máy móc thiết bị về và tiến nghiệm thu đề án, thanh quyết toán kinh phí theo đúng thời gian quy định để hoàn thành kế hoạch khuyến công quốc năm 2019 đã được Bộ Công Thương giao.

Phòng  Khuyến công