Xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020

Thực hiện xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm, Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với các địa phương tổ chức khảo sát, thẩm tra nhu cầu xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020. Kết quả đối với kế hoạch khuyến công địa phương gồm 05 đề án và khuyến công quốc gia gồm 04 đề án nhóm.

Đối với khuyến công quốc gia, các đề án đã được Sở Công Thương thẩm định thống nhất trình Cục Công Thương địa phương kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2020 theo trình tự ưu tiên sau: (1) Đề án nhóm 1: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thủy sản của Công ty TNHH Nhã Loan và Công ty TNHH Thủy sản Tân Quý, với mức đề nghị hỗ trợ 600 triệu đồng; (2) Đề án nhóm 2: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biên nước mắm của Công ty Cổ phần chế biến và xuất khẩu nước mắm Phan Thiết – Mũi Né và Công ty TNHH Thương mại sản xuấ nước mắm Vifina, với mức đề nghị hỗ trợ 600 triệu đồng; (3) Đề án nhóm 3: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm của Công ty TNHH Thương mại chế biên hải sản Đầm Sen và Công ty TNHH Muối và Thương mại Gia Thịnh, với mức đề nghị hỗ trợ 600 triệu đồng; (4) Đề án nhóm 4: Hỗ trợ  ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton của Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận và Công ty TNHH Bao bì Trung Phát, với mức đề nghị hỗ trợ 600 triệu đồng. Đối với kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020 hiện nay đã lập hoàn chỉnh hồ sơ 05 đề án đang trình Sở  Công Thương xem xét tổ chức thẩm định theo quy định, các đề án tập trung vào các nội dung: Thông tin tuyên truyền; Tổ chức gian hàng tham gia Hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm CNNT tiểu biểu của tỉnh; Đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ máy móc thiết bị cho một số sản phẩm đặc trưng, lợi thế của tỉnh và thực hiện chương trình khác phục vụ hoạt động khuyến công.

Phòng Hành chính – Tổng hợpCác tin tiếp
Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh thành năm 2019   (1/10/2019)
Hoàn thành đề án Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019   (24/9/2019)
Tuyên truyền về công tác “Thu hút, tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp ở tỉnh Bình Thuận   (24/9/2019)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát”   (28/8/2019)
Khai mạc“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên Gia Lai năm 2019”   (19/8/2019)
Hội nghị công tác Khuyến công các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ X năm 2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai   (19/8/2019)
Tuyên truyền về “Hội nghị ngành Công Thương và Khuyến công khu vực phía Nam, phát huy sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận”   (7/8/2019)
Hội nghị khuyến công các tỉnh , thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019 tại Thành phố Vũng Tàu   (17/7/2019)
Tuyên truyền về công tác “Hỗ trợ thiết bị máy móc để doanh nghiệp phát triển” trên Đài PTTH Bình Thuận   (17/7/2019)
Trang
123