Hoàn thành đề án Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019

Trong những năm qua, đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” là một trong những hoạt động khuyến công được Trung tâm chú trọng xây dựng và thực hiện hàng năm với những nội dung chuyên đề đào tạo mới lạ, thiết thực, phù hợp với các doanh nghiệp,cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý được tổ chức với mục đích giúp cho các doanh nghiệp có thêm những kiến thức một cách hoàn chỉnh trong việc hoạch định, lựa chọn và thực hiện chiến lược đúng hướng, có những giải pháp toàn diện trong công tác quản lý và điều hành hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh...

Năm 2019, Trung tâm Khuyến công đã tổ chức hoàn thành 02 khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý với chuyên đề “Kỹ năng hoạch định kiểm soát công việc” được tổ chức vào ngày 23-24/5/2019 và “Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả và giải quyết xung đột” tổ chức vào ngày 19-20/9/2019 tại Khách sạn Bình Minh cho tổng cộng 75 học viên.Các khóa đào tạo năm nay được xây dựng với các nội dung, chương trình đầy đủ, thiết thực, phù hợp với thực tế và yêu cầu hiện nay của các doanh nghiệp. Giảng viên giảng dạy có kinh nghiệm lâu năm, phương pháp giảng dạy sinh động, có minh họa, nhiều dẫn chứng thực tế, cùng với tinh thần trách nhiệm cao đã thu hút học viên tham gia, tiếp thu bài giảng tốt và được các học viên đánh giá cao chương trình cũng như công tác tổ chức lớp học. Kết thúc chương trình, các học viên tham gia được Trung tâm Khuyến công cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

Với kết quả đạt được, Trung tâm Khuyến công sẽ tiếp tục xây dựng đề án khuyến công địa phương năm 2020 mở các khóa đào tạo với các chuyên đề mới mang tính thực tiễn, phù hợp với nhu cầu hiện nay nhằm góp phần nâng cao hơn nữa trình độ quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp của tỉnh phát triển bền vững./.

Phòng Khuyến công