Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc”


Triển khai thực hiện Quyết định số 27/QĐ-SCT ngày 19/3/2016 của Sở Công Thương Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán chi tiết các đề án Khuyến công địa phương năm 2019 của Trung tâm Khuyến công, trong đó có đề án “Tổ chức các khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trong 02 ngày 22-23/5/2019, tại Khách sạn Bình Minh, Thành phố Phan Thiết, Trung tâm Khuyến công tổ chức hoàn thành khóa đào tạo “Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc” cho 41 học viên của các cơ sở công nghiệp, đây là chuyên đề thứ nhất của đề án được phê duyệt hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2019. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên có thể mô tả được quy trình thực hiện công việc, quản lý cách sử dụng thời gian, tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc.


Khai giảng khóa đào tạo“Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc”

Đối tượng tham gia khóa đào tạo lần này là lãnh đạo, các nhà quản lý, nhân viên của các doanh nghiệp/cơ sở. Giảng viên xây dựng chương trình và giảng dạy trực tiếp là Ông Phạm Quang Thùy – Thạc sĩ Quản trị Việt Bỉ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tế nên giảng viên có phương pháp giảng dạy sôi động, đưa ra nhiều bài tập tình huống để các học viên cùng thảo luận, đưa ra phương pháp giải quyết và trình bày vấn đề. Đồng thời giảng viên chia sẻ kinh nghiệm thực tế quý báu giúp các học viên nắm bắt kịp thời, cập nhật thông tin cần thiết và vận dụng nhiều kinh nghiệm cho chính cơ sở mình.
Các học viên tham gia trò chơi vận động, thảo luận và trình bày vấn đề

Các học học viên tham gia lớp học đánh giá cao về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và công tác tổ chức lớp học. Kết thúc khóa học, các học viên tham gia được Trung tâm Khuyến công cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo. Theo kế hoạch, Trung tâm Khuyến công sẽ tổ chức khóa đào tạo thứ hai dự kiến tổ chức vào tháng 8-9/2019.

Các học viên tham gia được Trung tâm Khuyến công cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo

Phòng Khuyến côngCác tin tiếp
Phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020   (2/12/2019)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm của Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Nước mắm Kim Ngư”   (11/11/2019)
Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các đề án khuyến công quốc gia giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (8/11/2019)
Xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020   (1/10/2019)
Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh thành năm 2019   (1/10/2019)
Hoàn thành đề án Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019   (24/9/2019)
Tuyên truyền về công tác “Thu hút, tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp ở tỉnh Bình Thuận   (24/9/2019)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát”   (28/8/2019)
Khai mạc“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên Gia Lai năm 2019”   (19/8/2019)
Hội nghị công tác Khuyến công các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ X năm 2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai   (19/8/2019)
Trang
123