Tổ chức lớp tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019 tại Tuy Phong

Sáng ngày 26/4/2019 Trung tâm đã tổ chức lớp tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019 tại Tuy Phong cho 02 huyện Bắc Bình và Tuy Phong.

          Triển khai thực hiện đề án “Tổ chức tập huấn và tư vấn chính sách khuyến công theo địa bàn năm 2019” theo Quyết định số 27/QĐ-SCT ngày 19/3/2019 của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận. Ngày 26/4/2019 tại hội trường Khu giải trí Mũi Tàu huyện Tuy Phong, Trung tâm Khuyến công phối hợp với Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tuy Phong và Bắc Bình triển khai tổ chức tập huấn, tư vấn công tác khuyến công năm 2019 cho các cán bộ phụ trách công tác khuyến công và các cơ sở sản xuất công nghiệp tại 02 huyện Tuy Phong và Bắc Bình.          Tham dự lớp tập huấn có 22 học viên đến từ phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hội Nông dân, BCH Đoàn thanh niên huyện, xã, thị trấn và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại 02 huyện Bắc Bình và Tuy Phong. Tại lớp tập huấn các cán bộ của Trung tâm Khuyến công đã phổ biến các nội dung chính và phù hợp với loại hình của cơ sở - Các nội dung chính sách khuyến công, tiết kiệm năng, sản xuất sạch mới nhất hiện nay; Đồng thời tư vấn hướng cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tại địa phương cách lập đề án khuyến công, quy trình, thủ tục để tiếp cận chính sách khuyến công, Sản xuất sạch hơn và Tiết kiệm năng lượng khi có nhu cầu.          Cũng tại lớp tập huấn này, các cán bộ và các cơ sở sản xuất công nghiệp tham dự cũng đã thảo luận, trao đổi những thắc mắc về khó khăn trong tiếp cận chính sách đã được các cán bộ Trung tâm hướng dẫn cụ thể.

          Phòng Hành chính – Tổng hợpCác tin tiếp
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát”   (28/8/2019)
Khai mạc“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên Gia Lai năm 2019”   (19/8/2019)
Hội nghị công tác Khuyến công các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ X năm 2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai   (19/8/2019)
Tuyên truyền về “Hội nghị ngành Công Thương và Khuyến công khu vực phía Nam, phát huy sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận”   (7/8/2019)
Hội nghị khuyến công các tỉnh , thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019 tại Thành phố Vũng Tàu   (17/7/2019)
Tuyên truyền về công tác “Hỗ trợ thiết bị máy móc để doanh nghiệp phát triển” trên Đài PTTH Bình Thuận   (17/7/2019)
Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận   (10/6/2019)
Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc”   (28/5/2019)
Hoàn thành tổ chức tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019   (27/5/2019)
Ký kết hợp đồng thực hiện 02 đề án nhóm từ nguồn kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2019   (22/5/2019)
Trang
123