Kiểm tra máy móc thiết bị đưa về lắp đặt tại Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận

Triển khai công văn số 264/CTĐP-QLKC ngày 03/4/2019 Cục Công Thương địa phương về việc thông báo Quyết định số 4796/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019. Trong đó có hỗ trợ đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton”của Công ty Cổ Phần In & Bao bì Bình Thuận với tổng tổng kinh phí thực hiện là 680 triệu, kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019 hỗ trợ 300 triệu đồng.

Ngày 19/4/2019, sau khi nhận được tin của Công ty Cổ Phần In & Bao bì Bình Thuận đã đưa máy về, chuẩn bị lắp đặt, Trung tâm Khuyến công đã phối hợp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương, Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết tổ chức kiểm tra máy móc, thiết bị, mục đích để xác định máy có mới 100% hay không trước khi lắp đặt tại Nhà máy sản xuất bao bì carton của Công ty Cổ Phần In & Bao bì Bình Thuận tại Khu Công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1.


Đoàn kiểm tra thực tế máy móc thiết bị mới mang về


Máy cán màng nước toàn tự động tại Công ty CP in và bao bì Bình Thuận

 Qua kiểm tra Công ty Cổ Phần In & Bao bì Bình Thuận đã đưa máy cán màng nước tự động về xưởng sản xuất và đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để lắp đặt vận hành kiểm tra máy móc thiết bị. Đoàn làm việc xác nhận máy móc thiết bị được Công ty đưa về là máy mới 100%, các thông số kỹ thuật như: model, công suất, tính năng... đúng theo nội dung đề án được duyệt. Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty khẩn trương hoàn chỉnh việc lắp đặt máy móc, tiến hành vận hành kiểm tra để đi vào hoạt động sản xuất chính thức và hoàn chỉnh hồ sơ chứng từ theo quy định để tiến hành tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án dự kiến trong tháng 6/2019.

Phòng TKNL&SXSH