Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019 của tỉnh Bình Thuận

Ngày 03/4/2019 Cục Công Thương Địa phương có công văn số 264/CTĐP-QLKC về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019, kèm theo thông báo Quyết định số 4796/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019. Theo đó, đợt 1 năm 2019 tỉnh Bình Thuận được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện 03 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ là 1,8 tỷ đồng. Cụ thể gồm các đề án:

- Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất đá vẩy từ nước biển tại huyện đảo Phú Quý cho Công ty TNHH Đầu tư Tâm Thiên Phú với tổng kinh phí thực hiện là 5.044.000.000 đồng, kinh phí khuyến công hỗ trợ thực hiện 600 triệu đồng;

- Hỗ trợ ứng dụng máy dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm cho Công ty CP Chế biến & Xuất khẩu nước mắm Phan Thiết – Mũi Né tại thành phố Phan Than Thiết và Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất nước mắm Kim Ngư tại thành phố Phan Thiết, với tổng kinh phí thực hiện là 1.725.000.000 đồng, kinh phí hỗ trợ là 600 triệu đồng (mỗi cơ sở được hỗ trợ 300 triệu đồng);

- Hỗ trợ ứng dụng máy dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton cho Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận tại thành phố Phan Thiết và Công ty TNHH Bao bì Trung Phát tại huyện Hàm Tân, với tổng kinh phí thực hiện là 1.299.000.000 đồng, kinh phí khuyến công hỗ trợ là 600 triệu đồng (mỗi cơ sở được hỗ trợ 300 triệu đồng).

Nghiệm thu cơ sở đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị từ nguồn kinh phí KCQG năm 2018


Nghiệm thu cơ sở đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị từ nguồn kinh phí KCQG năm 2018

Việc phê duyệt các đề án khuyến công quốc gia năm 2019 sẽ tạo điều kiện và khuyến khích các cơ sở công nghiệp mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp vào phần phát triển công nghiệp của tỉnh ổn định và bền vững. Đồng thời việc phê duyệt các đề án sẽ tạo niềm tin cho các cơ sở có nhu cầu khi đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến công, tạo sự lan toả đến các cơ sở công nghiệp và góp phần thúc đẩy nội dung hoạt động khuyến công tỉnh Bình Thuận từng bước được nâng cao.

Phòng TKNL&SXSHCác tin tiếp
Tuyên truyền về “Hội nghị ngành Công Thương và Khuyến công khu vực phía Nam, phát huy sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận”   (7/8/2019)
Hội nghị khuyến công các tỉnh , thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019 tại Thành phố Vũng Tàu   (17/7/2019)
Tuyên truyền về công tác “Hỗ trợ thiết bị máy móc để doanh nghiệp phát triển” trên Đài PTTH Bình Thuận   (17/7/2019)
Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận   (10/6/2019)
Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc”   (28/5/2019)
Hoàn thành tổ chức tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019   (27/5/2019)
Ký kết hợp đồng thực hiện 02 đề án nhóm từ nguồn kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2019   (22/5/2019)
Tuyên truyền về công tác “Hiệu quả sử dụng đèn LED trong chiếu sáng và Phiên chợ hàng Việt về hải đảo huyện Phú Quý”   (10/5/2019)
Tổ chức lớp tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019 tại Tuy Phong   (3/5/2019)
Kiểm tra máy móc thiết bị đưa về lắp đặt tại Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận   (19/4/2019)
Trang
123