Trung tâm Khuyến công ký kết hợp đồng thực hiện đề án KCĐP năm 2019 với HTX Thanh long Hàm Đức

Triển khai thực hiện Quyết định số 3444/QĐ-UBND  ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2019 và Quyết định số 28/QĐ-SCT ngày 19/3/2019của Sở Công Thương về phê duyệt dự toán chi tiết cho đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất rượu thanh long của HTX Thanh long Hàm Đức” với tổng kinh phí thực hiện đề án là 417.000.000 đồng, trong đó kinh phí KCĐP năm 2019 hỗ trợ là 150.000.000 đồng.

Chiều ngày 26/3/2019, Trung tâm Khuyến công đã triển khai việc ký kết hợp đồng thực hiện đề án KCĐP năm 2019 với đơn vị thụ hưởng có đề án được phê duyệt là HTX Thanh long Hàm Đức. Sau khi ký kết hợp đồng, Trung tâm Khuyến công đã hướng dẫn cơ sở các nội dung, điều khoản thực hiện theo hợp đồng và hồ sơ chứng từ trong việc thanh quyết toán. Theo HTX Thanh long Hàm Đức, dự kiến trong tháng 8/2019 sẽ mang máy móc thiết về lắp đặt và vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động sản xuất.

Đề án thực hiệntrong năm 2019 sẽ góp phần giúp cho HTX Thanh long Hàm Đức tăng năng suất sản phẩm, đáp ứng được các đơn hàng lớn của khách hàng và có khả năng đưa sản phẩm ra nước ngoài từng bước nâng cao trình độ công nghệ thiết bị của cơ sở.

Phòng TKNL&SXSHCác tin tiếp
Tuyên truyền về “Hội nghị ngành Công Thương và Khuyến công khu vực phía Nam, phát huy sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận”   (7/8/2019)
Hội nghị khuyến công các tỉnh , thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019 tại Thành phố Vũng Tàu   (17/7/2019)
Tuyên truyền về công tác “Hỗ trợ thiết bị máy móc để doanh nghiệp phát triển” trên Đài PTTH Bình Thuận   (17/7/2019)
Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận   (10/6/2019)
Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc”   (28/5/2019)
Hoàn thành tổ chức tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019   (27/5/2019)
Ký kết hợp đồng thực hiện 02 đề án nhóm từ nguồn kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2019   (22/5/2019)
Tuyên truyền về công tác “Hiệu quả sử dụng đèn LED trong chiếu sáng và Phiên chợ hàng Việt về hải đảo huyện Phú Quý”   (10/5/2019)
Tổ chức lớp tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019 tại Tuy Phong   (3/5/2019)
Kiểm tra máy móc thiết bị đưa về lắp đặt tại Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận   (19/4/2019)
Trang
123