Phân khai kinh phí chương trình khuyến công địa phương năm 2019

Ngày 19/3/2019, Giám đốc Sở Công thương đã ban hành các quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2019. Tổng kinh phí thực hiện được phê duyệt đợt này là 986 triệu đồng để hỗ trợ thực hiện cho 05 đề án và 02 nội dung chi khác, cụ thể:

- Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất rượu thanh long, kinh phí hỗ trợ là 150 triệu đồng;

- Đề án thông tin tuyên truyền ngành Công Thương tỉnh Bình Thuận năm 2019, kinh phí thực hiện là 380 triệu đồng;

- Đề án Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận tại các Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn cấp khu vực, quốc gia, kinh phí thực hiện là 230 triệu đồng;

- Đề án tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, kinh phí thực hiện là 88 triệu đồng;

- Đề án Tổ chức tập huấn và tư vấn công tác khuyến công theo địa bàn, kinh phí thực hiện là 41 triệu đồng;

- Kinh phí thực hiện 02 nội dung chi khác là 97 triệu đồng.


Khảo sát nhu cầu đăng ký kế hoạch KCĐP năm 2019 tại Công ty CP rau quả sấy 12B

Bên cạnh đó, hiện nay Trung tâm Khuyến công cũng đã trình Sở Công thương thẩm định bổ sung 01 đề án khuyến công địa phương với kinh phí xin hỗ trợ thực hiện là 94 triệu đồng. Đây là phần kinh phí dự phòng của chương trình khuyến công địa phương năm 2019 chưa được phân khai hết trong đợt 1.

Phòng HC-TH