Phân khai kinh phí chương trình khuyến công địa phương năm 2019

Ngày 19/3/2019, Giám đốc Sở Công thương đã ban hành các quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2019. Tổng kinh phí thực hiện được phê duyệt đợt này là 986 triệu đồng để hỗ trợ thực hiện cho 05 đề án và 02 nội dung chi khác, cụ thể:

- Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất rượu thanh long, kinh phí hỗ trợ là 150 triệu đồng;

- Đề án thông tin tuyên truyền ngành Công Thương tỉnh Bình Thuận năm 2019, kinh phí thực hiện là 380 triệu đồng;

- Đề án Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận tại các Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn cấp khu vực, quốc gia, kinh phí thực hiện là 230 triệu đồng;

- Đề án tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, kinh phí thực hiện là 88 triệu đồng;

- Đề án Tổ chức tập huấn và tư vấn công tác khuyến công theo địa bàn, kinh phí thực hiện là 41 triệu đồng;

- Kinh phí thực hiện 02 nội dung chi khác là 97 triệu đồng.


Khảo sát nhu cầu đăng ký kế hoạch KCĐP năm 2019 tại Công ty CP rau quả sấy 12B

Bên cạnh đó, hiện nay Trung tâm Khuyến công cũng đã trình Sở Công thương thẩm định bổ sung 01 đề án khuyến công địa phương với kinh phí xin hỗ trợ thực hiện là 94 triệu đồng. Đây là phần kinh phí dự phòng của chương trình khuyến công địa phương năm 2019 chưa được phân khai hết trong đợt 1.

Phòng HC-THCác tin tiếp
Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận   (10/6/2019)
Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc”   (28/5/2019)
Hoàn thành tổ chức tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019   (27/5/2019)
Ký kết hợp đồng thực hiện 02 đề án nhóm từ nguồn kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2019   (22/5/2019)
Tuyên truyền về công tác “Hiệu quả sử dụng đèn LED trong chiếu sáng và Phiên chợ hàng Việt về hải đảo huyện Phú Quý”   (10/5/2019)
Tổ chức lớp tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019 tại Tuy Phong   (3/5/2019)
Kiểm tra máy móc thiết bị đưa về lắp đặt tại Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận   (19/4/2019)
Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019 của tỉnh Bình Thuận   (12/4/2019)
Tuyên truyền về công tác “Kêu gọi nhà đầu tư dự án vào các Cụm công nghiệp tại huyện Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh tỉnh Bình Thuận”   (11/4/2019)
Trung tâm Khuyến công ký kết hợp đồng thực hiện đề án KCĐP năm 2019 với HTX Thanh long Hàm Đức   (27/3/2019)
Trang
123