Kiểm tra kết quả thực hiện đề án “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình” từ nguồn kinh phí KCQG năm 2018

Ngày 07/3/2019, tại Cụm công nghiệp Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, Cục Công Thương địa phương đã chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Bắc Bình và Công ty CP Sữa Thông Thuận (chủ đầu tư) tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện đề án “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình” từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018.

Tham dự buổi kiểm tra thực tế, về phía Cục Công Thương địa phương có Ông Nguyễn Văn Thịnh – Trưởng phòng Quản lý cụm công nghiệp và Bà Nguyễn Thị Hoa – Phó phòng Quản lý cụm công nghiệp, về phía Sở Công Thương có Ông Hà Lê Thanh Chung – Phó Giám đốc Sở, về phía Trung tâm Khuyến công có Ông Trịnh Trầm – Giám đốc Trung tâm và Ông Đặng Trung Thái – Phó Giám đốc Trung tâm, về đại diện địa phương có Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Bắc Bình, về phía chủ đầu tư có Ông Bùi Công Mẫn – Phó Giám đốc Công ty Cổ Phần Sữa Thông Thuận.

Qua kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường với hai nội dung chính là kiểm tra hồ sơ pháp lý và kiểm tra thực tế hiện trạng đầu tư xây dựng hạng mục hỗ trợ của cụm công nghiệp Sông Bình, Đoàn công tác đánh giá kết quả kiểm tra như sau:

1/Về hồ sơ pháp lý của đề án: Đoàn đánh giá là đầy đủ theo đúng quy định.

2/Về kiểm tra thực tế hiện trạng đầu tư xây dựng hạng mục được hỗ trợ: Đoàn đã khảo sát hiện trạng và kết luận hạng mục được hỗ trợ (tuyến đường D1 dài 220m, D2 dài 190m, D3 dài 80m) của cụm công nghiệp Sông Bình đã được đầu tư xây dựng xong với các thông số cơ bản đúng theo thiết kế được duyệt.
Hạng mục hỗ trợ đã được Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận nghiệm thu hoàn toàn đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện phát triển khu vực này trở thành cụm công nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất chế biến các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

Cũng tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận đã trình bày vể kế hoạch thực hiện đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp trong năm 2019, hiện Công ty đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý và kiến nghị đề xuất Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện quan tâm và đưa nội dung trên để đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2020. Việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại Cụm công nghiệpSông Bình hoàn thành sẽ giúp Chủ đầu tư từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng tại cụm công nghiệp Sông Bình nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư hoạt động sản xuất.

Phòng TKNL&SXSH