Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp từ nguồn kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận hiện có tổng cộng 35 cụm công nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch phát triển đến năm 2020.

Trong những năm qua từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, tỉnh Bình Thuận đã được Bộ Công Thương giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện 02 đề án:

1/ Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Nghị Đức, xã Nghị Đức huyện Tánh Linh của Công ty TNHH Đức Mạnh với hạng mục hỗ trợ là đường giao thông nội bộ tuyến số 1 có chiều dài 420m, cuối tuyến bố trí bãi quay xe có bán kính 25m được kinh phí khuyến công quốc gia năm 2016 hỗ trợ là 2,5 tỷ đồng thực hiện năm 2016.
  

Cụm Công nghiệp Nghị Đức tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

2/ Đề án Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình, xã Sông Bình huyện Bắc Bình của Công ty CP Sữa Thông Thuận với hạng mục hỗ trợ là đường giao thông nội bộ với chiều dài 490m (tuyến đường D1 = 220m, D2 = 190m và D3= 80m) được kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018 hỗ trợ là 03 tỷ đồng.

Cụm Công nghiệp Sông Bình tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Hai đề án trên thực hiện hoàn thành đã góp phần hoàn chỉnh một phần kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Nghị Đức và cụm công nghiệp Sông Bình nhằm đẩy nhanh việc thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất công nghiệp tại địa phương; Di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm rải rác trong các khu dân cư vào cụm công nghiệp tập trung giúp giảm thiểu nạn ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên của địa phương; Tạo điều kiện phát triển khu vực xã Nghị Đức và xã Sông Bình có cụm công nghiệp, sản xuất chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp, phát triển công nghiệp bền vững, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Từ kết quả đạt được qua các năm, Trung tâm Khuyến công tiếp tục khảo sát nhu cầu các chủ đầu tư của các cụm công nghiệp trên địa bàn để tiếp tục hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp ( bao gồm san lắp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường) nhằm dần hoàn thiện các cụm công nghiệp của tỉnh nhà.

Phòng TKNL&SXSH