Tuyên truyền về “Công tác hỗ trợ từ chương trình khuyến công góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương”

Thực hiện kế hoạch số: 2955/SCT-TTKC ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Sở Công Thương về việc ban hành kế hoạch thực hiện chuyên mục Công Thương năm 2018 phát sóng trên Đài PTTH Bình Thuận.

Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với Đài PTTH Bình Thuận thực hiện chuyên mục tháng 12 năm 2018 với chủ đề “Công tác hỗ trợ từ chương trình khuyến công góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương.

Công tác hỗ trợ từ chương trình khuyến công trong năm 2018 được xem là năm hỗ trợ các đề án có tổng mức đầu tư lớn, kinh phí hỗ trợ cao đáp ứng được một phần nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn cụ thể như: hỗ trợ ứng dụng máy đóng ghim trong sản xuất bao bì carton, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất muối tinh chế, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình và hỗ trợ ứng dụng máy bồi trong sản xuất bao bì carton. Một số đề án có tính chất lan tỏa,tạo động lực cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển như: bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm cấp khu vực, đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ cở công nghiệp.
Hỗ trp75 đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình

So với năm 2017 thì khuyến công năm 2018 có tăng hơn cả về quy mô thực hiện lẫn năng lực quản lý và kinh phí thực hiện, nhất là khuyến công quốc gia. Công tác khuyến công ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần phát triển công nghiệp địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các ban, ngành nắm bắt các thông tin về doanh nghiệp ở cơ sở, từ đó có giải pháp hỗ trợ thiết thực và hiệu quả hơn đối với cơ sở công nghiệp nông thôn cũng như trong công tác khảo sát lập đề án.

Năm 2019, tiếp tục tập trung vào công tác hỗ trợ, đẩy mạnh hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm thực hiện các chương trình khuyến công có sự liên kết, tác động lan tỏa theo hướng khuyến khích phát triển các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Nội dung tuyên truyền này sẽ được Đài PTTH Bình Thuận phát sóng tại chuyên mục Công Thương vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 22/12/2018 và phát lại vào lúc 9 giờ 30 ngày 28/12/2018 hoặc xem lại tại wesite Đài PTTH Bình Thuận (www.binhthuantv.vn tại mục chuyên mục công thương) và trang Web Trung tâm Khuyến công tại địa chỉ: www.khuyencongbinhthuan.com.vn

      Phòng Khuyến côngCác tin tiếp
Hiệu quả từ hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp trong công tác khuyến công   (21/1/2019)
Tuyên truyền về công tác “Dự trữ hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019”   (15/1/2019)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy bồi trong sản xuất bao bì carton”   (24/12/2018)
Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình” từ nguồn kinh phí KCQG năm 2018   (18/12/2018)
Ký kết hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia bổ sung đợt 3 năm 2018   (6/12/2018)
Tuyên truyền về công tác “Hiệu quả việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị từ chương trình Khuyến công”   (23/11/2018)
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề án: “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình” tại Công ty Cổ phần sữa Thông Thuận   (8/11/2018)
Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất muối tinh chế” tại Công ty Cổ phần Muối và Xây dựng Bình Thuận   (6/11/2018)
Tuyên truyền về công tác “Bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2018” và lồng ghép với Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam tại tỉnh Đồng Tháp”   (31/10/2018)
Trang
123