Tuyên truyền về “Công tác hỗ trợ từ chương trình khuyến công góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương”

Thực hiện kế hoạch số: 2955/SCT-TTKC ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Sở Công Thương về việc ban hành kế hoạch thực hiện chuyên mục Công Thương năm 2018 phát sóng trên Đài PTTH Bình Thuận.

Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với Đài PTTH Bình Thuận thực hiện chuyên mục tháng 12 năm 2018 với chủ đề “Công tác hỗ trợ từ chương trình khuyến công góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương.

Công tác hỗ trợ từ chương trình khuyến công trong năm 2018 được xem là năm hỗ trợ các đề án có tổng mức đầu tư lớn, kinh phí hỗ trợ cao đáp ứng được một phần nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn cụ thể như: hỗ trợ ứng dụng máy đóng ghim trong sản xuất bao bì carton, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất muối tinh chế, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình và hỗ trợ ứng dụng máy bồi trong sản xuất bao bì carton. Một số đề án có tính chất lan tỏa,tạo động lực cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển như: bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm cấp khu vực, đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ cở công nghiệp.
Hỗ trp75 đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình

So với năm 2017 thì khuyến công năm 2018 có tăng hơn cả về quy mô thực hiện lẫn năng lực quản lý và kinh phí thực hiện, nhất là khuyến công quốc gia. Công tác khuyến công ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần phát triển công nghiệp địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các ban, ngành nắm bắt các thông tin về doanh nghiệp ở cơ sở, từ đó có giải pháp hỗ trợ thiết thực và hiệu quả hơn đối với cơ sở công nghiệp nông thôn cũng như trong công tác khảo sát lập đề án.

Năm 2019, tiếp tục tập trung vào công tác hỗ trợ, đẩy mạnh hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm thực hiện các chương trình khuyến công có sự liên kết, tác động lan tỏa theo hướng khuyến khích phát triển các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Nội dung tuyên truyền này sẽ được Đài PTTH Bình Thuận phát sóng tại chuyên mục Công Thương vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 22/12/2018 và phát lại vào lúc 9 giờ 30 ngày 28/12/2018 hoặc xem lại tại wesite Đài PTTH Bình Thuận (www.binhthuantv.vn tại mục chuyên mục công thương) và trang Web Trung tâm Khuyến công tại địa chỉ: www.khuyencongbinhthuan.com.vn

      Phòng Khuyến côngCác tin tiếp
Hội nghị khuyến công các tỉnh , thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019 tại Thành phố Vũng Tàu   (17/7/2019)
Tuyên truyền về công tác “Hỗ trợ thiết bị máy móc để doanh nghiệp phát triển” trên Đài PTTH Bình Thuận   (17/7/2019)
Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận   (10/6/2019)
Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc”   (28/5/2019)
Hoàn thành tổ chức tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019   (27/5/2019)
Ký kết hợp đồng thực hiện 02 đề án nhóm từ nguồn kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2019   (22/5/2019)
Tuyên truyền về công tác “Hiệu quả sử dụng đèn LED trong chiếu sáng và Phiên chợ hàng Việt về hải đảo huyện Phú Quý”   (10/5/2019)
Tổ chức lớp tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019 tại Tuy Phong   (3/5/2019)
Kiểm tra máy móc thiết bị đưa về lắp đặt tại Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận   (19/4/2019)
Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019 của tỉnh Bình Thuận   (12/4/2019)
Trang
123