Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy bồi trong sản xuất bao bì carton”

Triển khai Quyết định số 4256/QĐ-BCT ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018 và Hợp đồng số 212/HĐ-CNĐP ngày 29 tháng 11 năm 2018 giữa Cục Công Thương địa phương và Trung tâm Khuyến công Bình Thuận về việc thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2018, trong đó có hỗ trợ kinh phí là 200 triệu đồng đối với đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy bồi trong sản xuất bao bì carton” của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát.

Sau khi Công ty TNHH Bao bì Trung Phát đã triển khai lắp đặt hoàn chỉnh máy móc thiết bị theo đúng nội dung đề án được phê duyệt; Ngày 20/12/2018, Trung tâm Khuyến công đã chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Hàm Tân, Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân và Công ty TNHH Bao bì Trung Phát tổ chức nghiệm thu hoàn thành đề án Hỗ trợ ứng dụng máy bồi trong sản xuất bao bì carton”.


Kết quả nghiệm thu cơ sở thực tế đạt 100% yêu cầu theo các nội dung đề án được Bộ Công Thương phê duyệt và Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Khyến công.

Đề án được triển khai hoàn thành mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm so với phương pháp sản xuất thủ công hiện đang sử dụng, qua đó đáp ứng nhu cầu và mở rộng thị trường.

Phòng TKNL&SXSH
Các tin tiếp
Hiệu quả từ hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp trong công tác khuyến công   (21/1/2019)
Tuyên truyền về công tác “Dự trữ hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019”   (15/1/2019)
Tuyên truyền về “Công tác hỗ trợ từ chương trình khuyến công góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương”   (25/12/2018)
Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình” từ nguồn kinh phí KCQG năm 2018   (18/12/2018)
Ký kết hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia bổ sung đợt 3 năm 2018   (6/12/2018)
Tuyên truyền về công tác “Hiệu quả việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị từ chương trình Khuyến công”   (23/11/2018)
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề án: “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình” tại Công ty Cổ phần sữa Thông Thuận   (8/11/2018)
Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất muối tinh chế” tại Công ty Cổ phần Muối và Xây dựng Bình Thuận   (6/11/2018)
Tuyên truyền về công tác “Bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2018” và lồng ghép với Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam tại tỉnh Đồng Tháp”   (31/10/2018)
Trang
123