Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình” từ nguồn kinh phí KCQG năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, trong đó có phê duyệt hỗ trợ kinh phí 3.000.000.000 đồng thực hiện đề án “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình” cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần sữa Thông Thuận.

Sau gần 01 năm triển khai thực hiện đề án. Ngày 10/12/2018, Trung tâm Khuyến công phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Bắc Bình, Phòng Kinh tế &Hạ tầng huyện Bắc Bình và Công ty Cổ phần sữa Thông Thuận tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án.

Tham dự buổi nghiệm thu có Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công; Đại diện Sở Công Thương; Đại diện Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Bắc Bình và lãnh đạo Công ty Cổ phần sữa Thông Thuận.

Qua thực tế kiểm tra tại thực địa với kết quả chủ đầu tư là Công ty Cổ phần sữa Thông Thuận đã đầu tư xây dựng hoàn thành hạng mục đường giao thông nội bộ cụm công nghiệp Sông Bình với chiều dài 490m (tuyến đường D1 = 220m, D2 = 190m và D3= 80m) với tổng kinh phí thực hiện là 6.805.489.000 đồng sau khi kiểm toán phù hợp theo nội dung đề án được phê duyệt.

Đoàn nghiệm thu đánh giá với sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, đề án được triển khai hoàn thành đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được quy hoạch để đẩy nhanh việc thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất công nghiệp tại địa phương. Tạo điều kiện phát triển khu vực này trở thành cụm công nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất chế biến các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp bền vững, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Các thành viên tham gia nghiệm thu thống nhất nghiệm thu hoàn thành nội dung hạng mục đường giao thông nội bộ của cụm công nghiệp Sông Bình theo đề án được phê duyệt và hợp đồng, phụ lục bổ sung hợp đồng đã ký kết thực hiện.

Phòng TKNL&SXSH