Ký kết hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia bổ sung đợt 3 năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 4256/QĐ-BCT ngày 13/11/2018 của Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018; trong đó có phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện cho 01 đề án là “Hỗ trợ ứng dụng máy bồi trong sản xuất bao bì carton” của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát; Địa chỉ tại Thôn Láng Gòn 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm tân.

Cục Công Thương địa phương đã ký kết Hợp đồng số 212/HĐ-CTĐP ngày 29/11/2018 với Trung tâm Khuyến công Bình Thuận thực hiện đề án này với tổng kinh phí thực hiện là 550.000.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 200.000.000.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Khuyến công đã triển khai ký kết hợp đồng số284/HĐ-TTKC ngày 05/12/2018 thực hiện đề án KCQG năm 2018 với Công ty TNHH Bao bì Trung Phát.

    Sau khi ký kết hợp đồng, Trung tâm Khuyến công đã hướng dẫn cơ sở các nội dung, điều khoản thực hiện theo hợp đồng và hồ sơ chứng từ trong việc thanh quyết toán. Dự kiến giữa tháng 12/2018 sẽ nghiệm thu và hoàn thành đề án trên.

Đề án thực hiện sẽ góp phần giúp cơ sở nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm so với phương pháp sản xuất thủ công hiện đang sử dụng, qua đó đáp ứng nhu cầu và mở rộng thị trường.

Phòng TKNL&SXSH


Các tin tiếp
Tuyên truyền về công tác “Hiệu quả việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị từ chương trình Khuyến công”   (23/11/2018)
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề án: “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình” tại Công ty Cổ phần sữa Thông Thuận   (8/11/2018)
Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất muối tinh chế” tại Công ty Cổ phần Muối và Xây dựng Bình Thuận   (6/11/2018)
Tuyên truyền về công tác “Bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2018” và lồng ghép với Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam tại tỉnh Đồng Tháp”   (31/10/2018)
Nghiệm thu cơ sở hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm” tại Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất nước mắm Kim Ngư   (22/10/2018)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy đóng ghim trong sản xuất bao bì carton”   (15/10/2018)
Tổ chức hoàn thành đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2018   (15/10/2018)
Ký kết hợp đồng thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia bổ sung năm 2018   (10/10/2018)
Trung tâm Khuyến công tham dự Hội nghị tập huấn công tác khuyến công năm 2018   (5/10/2018)
Trang
123