Tổ chức hoàn thành đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2018

Triển khai chương trình khuyến công địa phương năm 2018 và kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. Với mục đích tổ chức các khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo trong một môi trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cung cấp kiến thức và kinh nghiệm thực tế theo từng chuyên đề để vận dụng điều hành quản lý doanh nghiệp hiệu quả và phát triển bền vững trong môi trường hội nhập quốc tế. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực đội ngũ quản lý chuyên nghiệp để ra quyết định phù hợp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã chủ trì, hợp đồng với Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên gia tư vấn quản trị và tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoàn thành 02 khóa đào tạo của đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” với chuyên đề “Quản trị tài chính” tổ chức vào ngày 26-27/7/2018 tại Khách sạn Bình Minh và chuyên đề “Quản trị marketing” tổ chức vào ngày 11-12/10/2018 tại Khách sạn Đồi Dương. Mỗi chuyên đề cho 40 học viên/lớp học là lãnh đạo và nhân viên chuyên môn phù hợp với chuyên đề của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó đa số là các cơ sở đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuân năm 2018.


Khai giảng khóa đào tạo Quản trị marketing

Các khóa đào tạo năm nay được xây dựng với các nội dung, chương trình đầy đủ, thiết thực, phù hợp với thực tế và yêu cầu hiện nay của các doanh nghiệp. Giảng viên giảng dạy có kinh nghiệm lâu năm, phương pháp giảng dạy sinh động, có minh họa, nhiều dẫn chứng thực tế, cùng với tinh thần trách nhiệm cao đã thu hút học viên tham gia đầy đủ, tiếp thu bài giảng tốt và được các học viên đánh giá cao chương trình cũng như công tác tổ chức lớp học. Kết thúc chương trình, các học viên tham gia được Trung tâm Khuyến công cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.Các học viên được Trung tâm Khuyến công cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo     Với kết quả đạt được, Trung tâm Khuyến công sẽ tiếp tục xây dựng đề án khuyến công địa phương năm 2019 mở các khóa đào tạo với các chuyên đề mới mang tính thực tiễn, phù hợp với nhu cầu hiện nay nhằm góp phần nâng cao hơn nữa trình độ quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp của tỉnh phát triển bền vững./.

Phòng Khuyến côngCác tin tiếp
Tuyên truyền về “Hội nghị ngành Công Thương và Khuyến công khu vực phía Nam, phát huy sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận”   (7/8/2019)
Hội nghị khuyến công các tỉnh , thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019 tại Thành phố Vũng Tàu   (17/7/2019)
Tuyên truyền về công tác “Hỗ trợ thiết bị máy móc để doanh nghiệp phát triển” trên Đài PTTH Bình Thuận   (17/7/2019)
Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận   (10/6/2019)
Tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc”   (28/5/2019)
Hoàn thành tổ chức tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019   (27/5/2019)
Ký kết hợp đồng thực hiện 02 đề án nhóm từ nguồn kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2019   (22/5/2019)
Tuyên truyền về công tác “Hiệu quả sử dụng đèn LED trong chiếu sáng và Phiên chợ hàng Việt về hải đảo huyện Phú Quý”   (10/5/2019)
Tổ chức lớp tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019 tại Tuy Phong   (3/5/2019)
Kiểm tra máy móc thiết bị đưa về lắp đặt tại Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận   (19/4/2019)
Trang
123