Tổ chức hoàn thành đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2018

Triển khai chương trình khuyến công địa phương năm 2018 và kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”. Với mục đích tổ chức các khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo trong một môi trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cung cấp kiến thức và kinh nghiệm thực tế theo từng chuyên đề để vận dụng điều hành quản lý doanh nghiệp hiệu quả và phát triển bền vững trong môi trường hội nhập quốc tế. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực đội ngũ quản lý chuyên nghiệp để ra quyết định phù hợp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã chủ trì, hợp đồng với Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên gia tư vấn quản trị và tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoàn thành 02 khóa đào tạo của đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” với chuyên đề “Quản trị tài chính” tổ chức vào ngày 26-27/7/2018 tại Khách sạn Bình Minh và chuyên đề “Quản trị marketing” tổ chức vào ngày 11-12/10/2018 tại Khách sạn Đồi Dương. Mỗi chuyên đề cho 40 học viên/lớp học là lãnh đạo và nhân viên chuyên môn phù hợp với chuyên đề của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó đa số là các cơ sở đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuân năm 2018.


Khai giảng khóa đào tạo Quản trị marketing

Các khóa đào tạo năm nay được xây dựng với các nội dung, chương trình đầy đủ, thiết thực, phù hợp với thực tế và yêu cầu hiện nay của các doanh nghiệp. Giảng viên giảng dạy có kinh nghiệm lâu năm, phương pháp giảng dạy sinh động, có minh họa, nhiều dẫn chứng thực tế, cùng với tinh thần trách nhiệm cao đã thu hút học viên tham gia đầy đủ, tiếp thu bài giảng tốt và được các học viên đánh giá cao chương trình cũng như công tác tổ chức lớp học. Kết thúc chương trình, các học viên tham gia được Trung tâm Khuyến công cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.Các học viên được Trung tâm Khuyến công cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo     Với kết quả đạt được, Trung tâm Khuyến công sẽ tiếp tục xây dựng đề án khuyến công địa phương năm 2019 mở các khóa đào tạo với các chuyên đề mới mang tính thực tiễn, phù hợp với nhu cầu hiện nay nhằm góp phần nâng cao hơn nữa trình độ quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp của tỉnh phát triển bền vững./.

Phòng Khuyến côngCác tin tiếp
Ký kết hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia bổ sung đợt 3 năm 2018   (6/12/2018)
Tuyên truyền về công tác “Hiệu quả việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị từ chương trình Khuyến công”   (23/11/2018)
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề án: “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình” tại Công ty Cổ phần sữa Thông Thuận   (8/11/2018)
Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất muối tinh chế” tại Công ty Cổ phần Muối và Xây dựng Bình Thuận   (6/11/2018)
Tuyên truyền về công tác “Bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2018” và lồng ghép với Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam tại tỉnh Đồng Tháp”   (31/10/2018)
Nghiệm thu cơ sở hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm” tại Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất nước mắm Kim Ngư   (22/10/2018)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy đóng ghim trong sản xuất bao bì carton”   (15/10/2018)
Ký kết hợp đồng thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia bổ sung năm 2018   (10/10/2018)
Trung tâm Khuyến công tham dự Hội nghị tập huấn công tác khuyến công năm 2018   (5/10/2018)
Trang
123