Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2018 thông qua kết quả chấm điểm của Ban giám khảo

Ngày 15/5/2018, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tỉnh Bình Thuận năm 2018 do đồng chí Lương Văn Hải – Phó chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng bình chọn chủ trì tổ chức họp thông qua kết quả chấm điểm và đề xuất của ban Giám khảo về các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá của Ban giám khảo và kết quả chấm điểm sản phẩm. Các thành viên trong Hội đồng bình chọn tham gia ý kiến và đi đến thống nhất kết quả do Ban Giám khảo đề xuất là 30 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh; Bổ sung thêm 10 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam, nâng tổng số sản phẩm là 20 sản phẩm  so với đề xuất của Ban giám khảo là 10 sản phẩm.


Hội đồng bình chọn cũng đã đánh giá cao công tác tổ chức bình chọn năm nay và đưa ra những ý kiến góp ý cải tiến trong công tác tổ chức bình chọn tiếp theo. Trong đó lưu ý hướng dẫn các cơ sở tham gia viết thuyết minh sản phẩm (lý lịch sản phẩm) kỹ và chi tiết hơn để các thành viên Ban giám khảo có đầy đủ thông tin đánh  giá; Sở Công Thương nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung sửa đổi các tiêu chí chấm điểm chi tiết cụ thể hơn.

Đồng thời giao Sở Công Thương tham mưu hoàn chỉnh các thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu tỉnh năm 2018. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất tổ chức buổi Lễ công bố và tôn vinh các sản phẩm đạt giải sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2018 dự kiến tổ chức vào tháng 6/2018.

          Đây là kết quả triển khai thực hiện đề án bình chọn sản phẩm công nghiệp tỉnh Bình Thuận năm 2018, trong kế hoạch khuyến công địa phương năm 2018 do Trung tâm Khuyến công thực hiện. Đề án đến nay đã cơ bản hoàn thành 90% nội dung công việc theo đề án.    

Phòng Khuyến công