Kết quả hoạt động khuyến công 2017

Dự kiến năm 2017, chương trình khuyến công và sản xuất sạch hơn tỉnh Bình Thuận sẽ hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Đến giữa tháng 12/2017, chương trình khuyến công và sản xuất sạch hơn tỉnh Bình Thuận đã được phê duyệt 15 đề án (03 đợt) và 02 nội dung chi khác, với tổng kinh phí thực hiện gần 2,1 tỷ đồng.

Năm 2017 là năm bắt đầu thực hiện giai đoạn hai sau khi sơ kết 04 năm thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2013 – 2020. Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu và định hướng xây dựng kế hoạch, Trung tâm Khuyến công đã phối hợp các địa phương, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) xây dựng kế hoạch khuyến công và sản xuất sạch hơn tỉnh Bình Thuận trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Tính đến giữa tháng 12/2017, kết quả thực hiện kinh phí ước đạt  2.059 triệu đồng (trong đó: khuyến công quốc gia là 1.000 triệu đồng, khuyến công địa phương và sản xuất sạch hơn là 1.059 triệu đồng), đạt 100% kế hoạch năm.

Nội dung hoạt dộng khuyến công năm 2017 tiếp tuc tập trung vào ưu tiên các đề án hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm lợi thế và sản phẩm công nghiệp phục vụ xuất khẩu của tỉnh: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại cho 07 cơ sở CNNT cần đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm với kinh phí hỗ trợ cho nội dung này là 1.200 triệu đồng. Hỗ trợ đào tạo 02 lớp may len tại địa bàn huyện Hàm Tân với kinh phí là 60 triệu đồng. Tổ chức được 02 lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý và sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với tổng kinh phí thực hiện là 61,6 triệu đồng. Tổ chức các gian hàng của tỉnh và hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia tại các Hội chợ triển lảm trong và ngoài tỉnh với tổng kinh phí là 150 triệu đồng. Tổ chức 01 đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công và quản lý, phát triển cụm công nghiệp với kinh phí là 45 triệu đồng. Thực hiện điều tra khảo sát đánh giá sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh với kinh phí là 40 triệu đồng.


Nghiệm thu đề án ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất nước mắm cao đạm


Bên cạnh đó, nắm bắt nhu cầu ngày càng lớn đối với vật liệu xây dựng không nung từ các nguồn nguyên liệu sẵn có trên địa bàn tỉnh, ngành công thương Bình Thuận cũng đã tổ chức một hội thảo tập trung vào chủ đề sản xuất vật liệu xây dựng không nung để các cơ quan quản lý nhà nước, nhà sản xuất, đơn vị cung cấp vật liệu có cái nhìn bao quát và định hướng được hướng phát triển đối với loại vật liệu xây dựng mới này.


Hội thảo sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung


Công tác thông tin - tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện; năm 2017 chuyên mục công thương tiếp tục được sản xuất và phát hình 3 lần/tháng trên sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận, chuyên mục công thương trên Báo Bình Thuận vẫn được duy trì, phát hành 02 Bản tin công thương của ngành… Đây chính là những kênh quảng bá quan trọng để giới thiệu, góp phần thông tin được chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp nông thôn của Đảng và Nhà nước, giới thiệu được nhiều mô hình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Hoạt động khuyến công năm 2017 nhìn chung đã đạt nhiều kết quả khả quan. Nguồn kinh phí khuyến công quốc gia tiếp tục được vận dụng, xin hỗ trợ đối với các đề án có mức đầu tư lớn (năm 2017 tổng cộng trình 07 đề án, trong đó có 05 đề án thực hiện hoàn thành, 02 đề án xin ngưng thực hiện). Kinh phí khuyến công địa phương năm 2017 có tăng hơn so với các năm trước cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ được nhiều nôi dung hơn. Đạt được kết quả nêu trên, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành thì cũng phải ghi nhận sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Các kế hoạch triển khai thực hiện được xây dựng đầu năm, trong triển khai thường xuyên kiểm tra, giám sát nên đã kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch kinh phí đối với các đề án không thực hiện được. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng có một số khó khăn, hạn chế: tiến độ thực hiện các đề án đầu tư máy móc, thiết bị rất chậm; các đơn vị thụ hưởng còn hạn chế trong công tác tài chính, thực hiện hồ sơ chứng từ quyết toán. Một số chủ đề án thay đổi nhu cầu đầu tư khi đề án đã được phê duyệt, làm chưa tốt công tác xác định giá trị đầu tư… buộc phải chấm dứt hỗ trợ các đề án này.

Để tiếp tục triển khai đạt kết quả chương trình khuyến công tỉnh Bình Thuận đã đặt ra trong giai đoạn 2013 – 2020 đòi hỏi trong thời gian đến, chương trình khuyến công tỉnh Bình Thuận phải không ngừng đổi mới cách thức thực hiện, mở rộng các nội dung hỗ trợ, nghiên cứu thực hiện các nội dung mới có trong quy định phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả đề án: "Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

Phòng HC-TH
Các tin tiếp
Kiểm tra máy móc thiết bị đưa về lắp đặt tại Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận và Công ty TNHH muối và Thương mại Gia Thịnh   (14/5/2020)
Phê duyệt kế hoạch kinh phí và ký kết hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2020 với Cục Công Thương địa phương   (14/4/2020)
Chuyên mục Công Thương tháng 3/2020 với chủ đề "Cần thêm giải pháp cho thanh long Bình Thuận” và “Ổn định tâm lý cho người dân không hoang mang tích trữ nhu yếu phẩm trong mùa dịch Covid-19”   (16/3/2020)
Thực hiện chuyên mục tuyên truyền “Những thành quả đạt được của ngành Công Thương Bình Thuận trong năm 2019 và Giải pháp trọng tâm trong năm 2020”   (2/3/2020)
Tuyên truyền về công tác “Dự trữ hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020”   (3/2/2020)
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2020   (10/1/2020)
Tổng kết phong trào thi đua năm 2019   (10/1/2020)
Khai mạc Hội chợ Triễn lãm Công nghiệp – Thương mại tại tỉnh Hậu Giang năm 2019   (18/12/2019)
Phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020   (2/12/2019)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm của Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Nước mắm Kim Ngư”   (11/11/2019)
Trang
123