Hoàn thành đề án Đào tạo nghề may công nghiệp (may len) của Công ty TNHH SX-TM-DV Hoàng My

Triển khai Quyết định số 64/QĐ-SCT ngày 11/5/2017 của Sở Công Thương Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán chi tiết đề án “Đào tạo nghề may công nghiệp (may len)” của Công ty TNHH SX-TM-DV Hoàng My với kinh phí hỗ trợ thực hiện là 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2017.

Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với Công ty TNHH SX-TM-DV Hoàng My, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân tổ chức đào tạo 02 lớp nghề may công nghiệp (may len) cho 60 học viên tại Xưởng sản xuất của Công ty, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.


Chương trình đào tạo một lớp là 02 tháng, lớp 01 tổ chức từ tháng 06/2017 đến tháng 08/2017 và lớp 02 được tổ chức từ tháng 09/2017 đến tháng 11/2017. Sau thời gian đào tạo, các học viên được Hội đồng kiểm tra tay nghề tổ chức kiểm tra. Với sự hỗ trợ, giảng dạy trực tiếp từ giáo viên có kinh nghiệm, sự quan tâm chuẩn bị chu đáo từ nguyên vật liệu, máy móc, nhà xưởng của Công ty và qua kết quả kiểm tra đào tạo cho các học viên, Hội đồng kiểm tra tay nghề đánh giá cao kết quả đào tạo tại Công ty và sự nỗ lực học tập của các học viên trong thời gian qua. Kết quả có 42 học viên đạt loại giỏi và 18 học viên đạt loại khá. Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm, tận tâm của các giáo viên dạy nghề và tinh thần học tập cao của các học viên trong thời gian qua. Các học viên sẽ được Trung tâm Khuyến công cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

Sau thời gian tổ chức đào tạo, ngày 30/11/2017, Trung tâm Khuyến công, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân, Công ty TNHH SX-TM-DV Hoàng My tổ chức bế giảng các lớp đào tạo nghề may công nghiệp (may len). Các học viên sau đào tạo cần tiếp tục học hỏi thêm những kinh nghiệm từ thực tiễn, từng bước nâng cao tay nghề để tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt là hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, Công ty TNHH SX-TM-DV Hoàng My tạo điều kiện cho các học viên làm việc tại cơ sở để các học viên có thể phát huy tay nghề, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với Công ty./.

Phòng Khuyến công