Trung tâm Khuyến công gắn với chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên đại bàn tỉnh Bình Thuận

Trong 03 năm qua (từ năm 2015 đến năm 2017), Trung tâm Khuyến công đã xây dựng và thực hiện đề án “Tổ chức các khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý và sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” với nhiều chuyên đề phong phú, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu hiện nay của doanh nghiệp về các vấn đề quản lý và hoạt động sản xuất như dự báo sớm những cơ hội và rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao khả năng đàm phán, thương lượng; phát hiện và tiết giảm các lãng phí trong sản xuất; hiểu được tầm quan trọng của quản lý chất lượng, thiết lập các mục tiêu chất lượng cho công việc, xây dựng cách thức, phương pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố mở rộng thị trường. Cụ thể như năm 2015 đã tổ chức 03 lớp đào tạo với số lượng là 138 học viên, năm 2016 tổ chức 01 lớp đào tạo với số lượng là 65 học viên.

Năm 2017, Trung tâm Khuyến công tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Nâng cao năng lực quản lý và sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” tổ chức 02 lớp đào tạo với số lượng 50 học viên/lớp từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2017.

Theo đó, trong 02 ngày 18 và 19/5/2017 tại khách sạn Hoàng Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Khuyến công đã tổ chức 01 lớp với chuyên đề “Xây dựng chiến lược kinh doanh”.  Đây là lớp đầu tiên trong 02 lớp của đề án: “Nâng cao năng lực quản lý và sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Qua chuyên đề “Xây dựng chiến lược kinh doanh” nhằm giúp cho Doanh nghiệp có được những kiến thức cơ bản đến hoàn chỉnh trong việc hoạch định, lựa chọn và thực hiện chiến lược kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý cũng như trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tham gia khóa đào tạo lần này học viên là Ban Giám đốc, Chủ doanh nghiệp; Người quản lý cấp trung (trưởng và phó phòng), đặc biệt cán bộ Phòng kinh doanh của doanh nghiệp; Các cán bộ làm công tác phân tích chiến lược, xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, giảng viên tham gia giảng dạy tại lớp đào tạo là giang viên đến từ Tổ chức Lao động Quốc tế ILO với phương pháp giảng dạy tích cực và tinh thần trách nhiệm cao đã truyền tải đầy đủ các nội dung của chương trình đào tạo, đồng thời chia sẻ những bài học, kinh nghiệm quý báu giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, cập nhật thông tin cần thiết và đúc kết nhiều kinh nghiệm cho chính cơ sở mình.

Theo kế hoạch Trung tâm Khuyến công sẽ tổ chức khóa thứ 2 Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với chuyên đề “Quản trị vốn lưu động vào tháng 8/2017. 

Phòng Khuyến công


Các tin tiếp
Ký kết hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia bổ sung đợt 3 năm 2018   (6/12/2018)
Tuyên truyền về công tác “Hiệu quả việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị từ chương trình Khuyến công”   (23/11/2018)
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề án: “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sông Bình” tại Công ty Cổ phần sữa Thông Thuận   (8/11/2018)
Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất muối tinh chế” tại Công ty Cổ phần Muối và Xây dựng Bình Thuận   (6/11/2018)
Tuyên truyền về công tác “Bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2018” và lồng ghép với Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam tại tỉnh Đồng Tháp”   (31/10/2018)
Nghiệm thu cơ sở hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm” tại Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất nước mắm Kim Ngư   (22/10/2018)
Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy đóng ghim trong sản xuất bao bì carton”   (15/10/2018)
Tổ chức hoàn thành đề án “Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2018   (15/10/2018)
Ký kết hợp đồng thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia bổ sung năm 2018   (10/10/2018)
Trung tâm Khuyến công tham dự Hội nghị tập huấn công tác khuyến công năm 2018   (5/10/2018)
Trang
123