Nghiệm thu kỹ thuật hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp công trình Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, huyện Tánh Linh

Nhà máy nước Măng Tố có công suất thiết kế khoảng 1.100 m3/ngày, được đầu tư và đưa vào sử dụng vào năm 2013 do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý vận hành cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 2 xã Măng Tố và một số khu dân cư Bắc Ruộng.

Năm 2021, Hệ thống nước Măng Tố được nâng cấp đầu tư xây dựng tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của ủy ban Nhân dân tinh Bình Thuận và Quyết định số 407/QĐ-SKHĐT ngày 28 tháng 9 năm 2022 cùa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận với các hạng mục như: Cụm xử lý nước được nâng cấp từ 1.100 m3/ngày lên 1.500 m3/ngày; Trạm bơm cấp 1 bao gồm: Nhà trạm, thiết bị, hệ thống điện trung thế và trạm biến áp, hàng rào bảo vệ và sân đường nội bộ…

Trong đó, hệ thống điện trung thế và trạm biến áp có quy mô đường dây trung thế 22KV, 3 pha 4 dây với tổng chiều dài 1.887 mét sử dụng dây cáp nhôm lõi thép bọc ACXH.70mm2 cho dây pha và dây nhôm trần lõi thép AC.50mm2 cho dây trung tính; trạm biến áp: một trạm 3x25KVA, treo ba máy biến áp 1 pha 25KVA – 12,7/0,2KV trên trụ BTLT 14,0 mét vừa được nghiệm thu kỹ thuật.

Hình. Đóng điện nghiệm thu kỹ thuật trạm biến áp

Hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp công trình Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, huyện Tánh Linh do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận là chủ đầu tư, Công ty TNHH Phú Thành là nhà thầu thi công, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là nhà thầu tư vấn giám sát./.