Ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp

Ngày 16/3/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BCT ban hành định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/5/2023.

Theo đó, định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (Bộ định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện chuyên ngành từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc một chỉ tiêu thí nghiệm điện các công trình đường dây và trạm biến áp. Bộ định mức dự toán được biên chế theo loại công tác và thống nhất mã hiệu bao gồm 9 Chương gồm: Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện, máy biến áp lực; Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện; Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất; Thí nghiệm rơle bảo vệ và tự động điện; Thí nghiệm thiết bị đo lường điện; Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt; Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơle bảo vệ, tự động và tín hiệu; Thí nghiệm mẫu hóa; Công tác tổ hợp phục vụ thí nghiệm.... Đặc biệt, bộ định mức cũng đã cập nhật, cụ thể hóa các công tác cần thiết như thí nghiệm máy cắt khí SF6, thí nghiệm cáp lực, thí nghiệm tiếp đất ....

 

Hình. Kiểm tra các thiết bị trạm biến áp

Bên cạnh đó, Định mức dự toán chuyên ngành công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp làm cơ sở để lập đơn giá, lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp./.

(Kèm Thông tư 05/2023/TT-BCT)