Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng hạng mục “Đường dây trung thế 22KV và Trạm biến áp 3x25kVA” thuộc công trình “Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, huyện Tánh Linh”.

Vừa qua, Chủ đầu tư - Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận đã thực hiện công tác bàn giao mặt bằng thi công xây dựng hạng mục “Đường dây trung thế 22kV và Trạm biến áp 3x25kVA” thuộc công trình “Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, huyện Tánh Linh” cho đơn vị thi công và đơn vị giám sát thi công.

Quy mô hạng mục này gồm xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 4 dây, có chiều dài toàn tuyến là 1.887m và trạm biến áp 3 pha công suất 3x25kVA.

Hình. Một công trình trạm biến áp Trung tâm đã thực hiện tư vấn giám sát

Công trình trên do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hải Linh là đơn vị tư vấn thiết kế, Công ty TNHH Phú Thành là đơn vị thi công, Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị tư vấn giám sát./.