Giám sát thi công: Xây lắp Hệ thống điện trung thế và trạm biến áp thuộc công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn dân tộc xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam

Công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn dân tộc xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam được xây dựng với mục tiêu là cấp nước phục vụ sinh hoạt với định mức sử dựng khoảng 70 lít/người/ngày và phục vụ cho các nhu cầu khác cho khoảng 85% dân số xã Tân Thuận.

Công trình được xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới, vốn CTMTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Hạng mục xây lắp Hệ thống điện trung thế và trạm biến áp thuộc công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn dân tộc xã Tân Thuận được bàn giao mặt bằng vào ngày 25/12/2020. Đến nay, sau một thời gian thi công gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công đã hoàn thành công tác đào móng, dựng trụ, đạt được 50% khối lượng thiết kế, dự kiến đến ngày 25/3/2021 công trình sẽ được hoàn thành.

 

 Nhà thầu đang thi công dựng trụ điện

 

          Công trình trên do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận làm chủ Đầu tư, Trung tâm Khuyến Công Bình Thuận là đơn vị tư vấn thẩm tra và tư vấn giám sát. Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây lắp Phạm Đình.

Phòng Tư vấn


Các tin tiếp
Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 04: Đường dây trung thế và trạm biến áp thuộc dự án: Xây dựng mới Trụ sở làm việc Tòa an nhân dân tỉnh Bình Thuận.   (29/3/2021)
Giám sát thi công công trình “Đường dây trung thế và Trạm biến áp thuộc dự án Xây dựng mới Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận”   (1/2/2021)
Giám sát thi công: Xây dựng mới và tháo dỡ thu hồi lưới điện trung thế hiện hữu phục vụ thi công Hồ chứa nước Sông Lũy, huyện Bắc Bình (giai đoạn 2)   (16/11/2020)
Kiểm tra kỹ thuật để đóng điện gói thầu số 06 “Xây lắp hạng mục Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp và Hệ thống điện chiếu sáng công lộ thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hồng Chính III, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình   (12/10/2020)
Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà   (30/9/2020)
Giám sát gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Cục Thuế tỉnh Bình Thuận   (26/8/2020)
Nghiệm thu đóng điện vận hành Hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp thuộc công trình trụ sở làm việc Sở Công thương   (24/7/2020)
Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục: xây lắp đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 160kVA – 22/0.4kV thuộc công trình: Nhà làm việc Sở Công Thương   (1/6/2020)
Nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng Công trình: Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Hàm Nhơn – Phú Long Hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp 3x50kVA -22/0,4kV   (6/5/2020)
Trang
123