Ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

So với Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn và xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng có nhiều điểm mới như:

+ Về phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng, thay chi phí chung bằng chi phí gián tiếp

Chi phí gián tiếp bao gồm:

·        Chi phí chung

·        Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công

·        Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế

·        Chi phí gián tiếp khác, đây là chi phí mới được bổ sung so với quy định cũ, chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán hoặc dự tính tùy theo đặc tính cụ thể của từng dự án

+ Về phương pháp xác định chi phí thiết bị có nhiều điểm mới như sau:

Chi phí quản lý mua sắm thiết bị công trình của nhà thầu, chi phí này được tính theo tỷ lệ phần trăm của chi phí mua sắm thiết bị trước thuế

Chi phí mua sắm bản quyền công nghệ được xác định theo giá cả tùy vào từng đặc tính cụ thể của từng công nghệ

Chi phí chạy thử theo yêu cầu kỹ thuật, chi phí khác có liên quan được xác định bằng cách lập dự toán hoặc dự tính tùy theo đặc tính cụ thể của từng dự án

+ Về định mức tỷ lệ phần trăm của các chi phí của chi phí chung và chi xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công có cao hơn so với quy định cũ, các định mức tỷ lệ phần trăm của các chi phí khác không thay đổiVệ sinh sứ cách điện lưới điện trung thế 22kV

Thông tư này gồm 6 chương, 27 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/ 2020 và thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn và xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Phòng Tư vấnCác tin tiếp
Giám sát thi công: Xây dựng mới và tháo dỡ thu hồi lưới điện trung thế hiện hữu phục vụ thi công Hồ chứa nước Sông Lũy, huyện Bắc Bình (giai đoạn 2)   (16/11/2020)
Kiểm tra kỹ thuật để đóng điện gói thầu số 06 “Xây lắp hạng mục Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp và Hệ thống điện chiếu sáng công lộ thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hồng Chính III, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình   (12/10/2020)
Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà   (30/9/2020)
Giám sát gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Cục Thuế tỉnh Bình Thuận   (26/8/2020)
Nghiệm thu đóng điện vận hành Hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp thuộc công trình trụ sở làm việc Sở Công thương   (24/7/2020)
Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục: xây lắp đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 160kVA – 22/0.4kV thuộc công trình: Nhà làm việc Sở Công Thương   (1/6/2020)
Nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng Công trình: Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Hàm Nhơn – Phú Long Hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp 3x50kVA -22/0,4kV   (6/5/2020)
Khảo sát thiết kế hạng mục: Di dời điện trung hạ thế và trạm biến áp thuộc công trình: Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong   (22/4/2020)
Đóng điện nghiệm thu hạng mục Đường dây trung thế và trạm biến áp 160KVA thuộc công trình Phòng khám đa khoa khu vực Trà Tân, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận   (19/3/2020)
Giám sát thi công: Xây dựng mới và tháo dỡ thu hồi lưới điện trung thế hiện hữu phục vụ thi công Hồ chứa nước Sông Lũy, huyện Bắc Bình (giai đoạn 2)   (5/3/2020)
Trang
123