Ban hành Nghị định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

So với Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/ 3/ 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có một số thay đổi như:

+ Về cơ cấu chi phí xây dựng thay chi phí chung bằng chi phí gián tiếp

+ Về cơ cấu chi phí thiết bị bổ sung thêm khoản chi phí quản lý mua sắm thiết bị công trình của nhà thầu; chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án; chi phí gia công, công chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn.

Về cơ cấu chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung thêm chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng; chi phí di dời, hoàn trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư.


 Sửa chữa lưới điện trung thế 22kV hotline không cần cắt điện

Nghị định này gồm 9 chương, 38 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/ 2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Tuy nhiên, hiện nay chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện vì vậy việc tính dự toán công trình xây dựng tạm thời vẫn tuân thủ theo Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho đến khi Bộ Xây dựng ban hành Thông tư mới thay thế.Các tin tiếp
Giám sat thi công công trình sửa chữa, thay đổi kết cấu 03 trạm biến áp tại khu 3A, khu dân cư Văn Thánh 3   (29/11/2019)
Kiểm tra, đóng điện vận hành và chạy thử các hệ thống thiết bị đã thi công thuộc công trình Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đức Linh   (2/10/2019)
Giám sát thi công hạng mục: Đường dây trung, hạ thế trạm biến áp thuộc công trình: Trường Chính Trị tỉnh Bình Thuận   (23/8/2019)
Sở Công Thương và Sở Xây Dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Khu dân cư Láng Giang, xã Tân Thuận huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận   (1/8/2019)
Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Hàm Nhơn – Phú Long   (6/6/2019)
Nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Sửa chữa đoạn đường nối từ đường Lương Thế Vinh đến đường Hùng Vương (bên hông Trường Mầm non Trúc Xanh), thành phố Phan Thiết - Hạng mục: Di dời đường dây điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp   (27/5/2019)
Khảo sát thiết kế và lập dự án đầu tư hạng mục: Đường dây điện trung hạ thế và trạm biến áp thuộc Dự án: Khu tái định cư tại thôn 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc   (2/5/2019)
Phối hợp kiểm tra, đánh giá và khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành và sử dụng điện tại Trụ sở Chi cục Thuế thị xã Lagi   (29/3/2019)
Trung tâm Khuyến công Bình Thuận thực hiện khảo sát thiết kế và lập dự toán hạng mục: Di dời đường dây điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp công trình: Sửa chữa đường nối từ đường Lương Thế Vinh đến đường Hùng Vương (bên hông Trường Mầm non Trúc Xanh), Tp. Phan Thiết   (18/12/2018)
Trang
123