Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Trung tâm Khuyến công
Vừa qua, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã được Sở Xây dựng Bình Thuận cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BIT- 00005799 ngày 08/6/2018, các lĩnh vực hoạt động bao gồm:

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình năng lượng (đường dây, trạm biến áp đến 35kV) và công trình hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng – hạng III)

2. Giám sát thi công công trình công trình năng lượng (đường dây, trạm biến áp đến 35kV)

Theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau. Tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV; dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì công trình quy mô cấp IV khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó.Tổ chức nước ngoài không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực theo quy định tại Thông tư này khi hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là sự đánh giá năng lực của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Đây cũng là điều kiện, quyền hạn để các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng các công trình trên lãnh thổ Việt Nam


 Trạm biến áp 3 pha 1x180KVA do Trung tâm Khuyến công giám sát

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Công Thương Bình Thuận, được UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 3462/QĐ-CTUBBT ngày 26 tháng 7 năm 2004.

Ngoài việc hỗ trợ, khuyến khích, hướng dẫn, truyên truyền về chính sách về Khuyến công. Trung tâm còn hoạt động về lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng các công trình điện, lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Bình Thuận.

Với năng lực và kinh nghiệm đã có được từ năm 2005 đến nay, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ kỹ sư, thực hiện chuyên nghiệp công tác tư vấn cho ra các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Phòng Tư vấnCác tin tiếp
Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 04: Đường dây trung thế và trạm biến áp thuộc dự án: Xây dựng mới Trụ sở làm việc Tòa an nhân dân tỉnh Bình Thuận.   (29/3/2021)
Giám sát thi công: Xây lắp Hệ thống điện trung thế và trạm biến áp thuộc công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn dân tộc xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam   (25/2/2021)
Giám sát thi công công trình “Đường dây trung thế và Trạm biến áp thuộc dự án Xây dựng mới Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận”   (1/2/2021)
Giám sát thi công: Xây dựng mới và tháo dỡ thu hồi lưới điện trung thế hiện hữu phục vụ thi công Hồ chứa nước Sông Lũy, huyện Bắc Bình (giai đoạn 2)   (16/11/2020)
Kiểm tra kỹ thuật để đóng điện gói thầu số 06 “Xây lắp hạng mục Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp và Hệ thống điện chiếu sáng công lộ thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hồng Chính III, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình   (12/10/2020)
Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà   (30/9/2020)
Giám sát gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Cục Thuế tỉnh Bình Thuận   (26/8/2020)
Nghiệm thu đóng điện vận hành Hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp thuộc công trình trụ sở làm việc Sở Công thương   (24/7/2020)
Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục: xây lắp đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 160kVA – 22/0.4kV thuộc công trình: Nhà làm việc Sở Công Thương   (1/6/2020)
Nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng Công trình: Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Hàm Nhơn – Phú Long Hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp 3x50kVA -22/0,4kV   (6/5/2020)
Trang
123