Nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng công trình “Đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp 3 pha 3x15 KVA – 22/0,4 KV hệ thống nước Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc”

Ngày 09/5/2017 vừa qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận - Chủ đầu tư cùng các thành phần liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công đưa vào sử dụng công trình Đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp 3 pha 3x15 kVA-22/0,4 kV hệ thống nước Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.


Đóng điện trạm biến áp đưa vào vận hành.

Công trình này sẽ cung cấp đủ nhu cầu điện cho hệ thống cấp nước Hồng Liêm. Hệ thống nước Hồng Liêm khi được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận đưa vào khai thác sẽ cung cấp đủ nước sạch cho các bà con ở khu vực này. Việc cấp nước sạch cho người dân sẽ góp phần giảm tình trạng khai thác nước ngầm, từ đó hạn chế ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước ngầm của Quốc gia.

Công trình trên do Công ty Điện Lực Bình Thuận thiết kế, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận là đơn vị thẩm tra và tư vấn giám sát thi công công trình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện Tân Thịnh Phát là đơn vị thi công. Quản lý dự án là Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp./.

Phòng Tư vấn

Các tin tiếp
Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Trung tâm Khuyến công   (5/11/2018)
Giám sát thi công hạng mục: Đường dây trung, hạ thế trạm biến áp và hệ thống điện chiếp sáng thuộc công trình: Khu dân cư Láng Giang, xã Tân Thuận huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận   (27/9/2018)
Đóng điện nghiệm thu kỹ thuật Hạng mục: Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 160kVA – 22/0.4kV Công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đức Linh   (26/9/2018)
Giám sát thi công xây dựng Hạng mục Trạm biến áp 3 pha 150kVA-22/0,4kV Công trình: Nhà làm việc Tỉnh Đoàn Bình Thuận   (29/8/2018)
Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IV/2018   (2/8/2018)
Thi công xây dựng Hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận   (25/7/2018)
Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Trung tâm Khuyến công   (14/6/2018)
Sở Công Thương cấp lại giấy phép hoạt động điện lực cho Trung tâm Khuyến công   (23/5/2018)
Đôn đốc nhà thầu thi công Hạng mục: Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 160kVA – 22/0.4kV Công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đức Linh   (23/4/2018)
Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Gói thầu số 11: Xây lắp hạng mục cấp điện và điện chiếu sáng (giai đoạn 1) Công trình: Khu tái định cư thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành   (23/3/2018)
Trang
123