Nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng công trình “Đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp 3 pha 3x15 KVA – 22/0,4 KV hệ thống nước Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc”

Ngày 09/5/2017 vừa qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận - Chủ đầu tư cùng các thành phần liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công đưa vào sử dụng công trình Đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp 3 pha 3x15 kVA-22/0,4 kV hệ thống nước Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.


Đóng điện trạm biến áp đưa vào vận hành.

Công trình này sẽ cung cấp đủ nhu cầu điện cho hệ thống cấp nước Hồng Liêm. Hệ thống nước Hồng Liêm khi được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận đưa vào khai thác sẽ cung cấp đủ nước sạch cho các bà con ở khu vực này. Việc cấp nước sạch cho người dân sẽ góp phần giảm tình trạng khai thác nước ngầm, từ đó hạn chế ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước ngầm của Quốc gia.

Công trình trên do Công ty Điện Lực Bình Thuận thiết kế, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận là đơn vị thẩm tra và tư vấn giám sát thi công công trình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện Tân Thịnh Phát là đơn vị thi công. Quản lý dự án là Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp./.

Phòng Tư vấn

Các tin tiếp
Giám sát thi công: Xây dựng mới và tháo dỡ thu hồi lưới điện trung thế hiện hữu phục vụ thi công Hồ chứa nước Sông Lũy, huyện Bắc Bình (giai đoạn 2)   (16/11/2020)
Kiểm tra kỹ thuật để đóng điện gói thầu số 06 “Xây lắp hạng mục Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp và Hệ thống điện chiếu sáng công lộ thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hồng Chính III, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình   (12/10/2020)
Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà   (30/9/2020)
Giám sát gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Cục Thuế tỉnh Bình Thuận   (26/8/2020)
Nghiệm thu đóng điện vận hành Hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp thuộc công trình trụ sở làm việc Sở Công thương   (24/7/2020)
Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục: xây lắp đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 160kVA – 22/0.4kV thuộc công trình: Nhà làm việc Sở Công Thương   (1/6/2020)
Nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng Công trình: Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Hàm Nhơn – Phú Long Hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp 3x50kVA -22/0,4kV   (6/5/2020)
Khảo sát thiết kế hạng mục: Di dời điện trung hạ thế và trạm biến áp thuộc công trình: Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong   (22/4/2020)
Đóng điện nghiệm thu hạng mục Đường dây trung thế và trạm biến áp 160KVA thuộc công trình Phòng khám đa khoa khu vực Trà Tân, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận   (19/3/2020)
Giám sát thi công: Xây dựng mới và tháo dỡ thu hồi lưới điện trung thế hiện hữu phục vụ thi công Hồ chứa nước Sông Lũy, huyện Bắc Bình (giai đoạn 2)   (5/3/2020)
Trang
123