Nghiệm thu kỹ thuật hạng mục “Cấp điện thuộc công trình Hạ tầng khu hậu cần du lịch Chùa Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong” 

Công trình Hạ tầng khu hậu cần du lịch Chùa Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong được xây dựng với mục tiêu là Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu hậu cần du lịch Chùa Cổ Thạch, xã Bình Thạnh và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, thu hút và khai thác tiềm năng của địa phương theo Quy hoạch được duyệt.
Công trình được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách huyện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2022. 
Vừa qua, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong đã phối hợp với các bên có liên quan tổ chức nghiệm kỹ thuật hạng mục Cấp điện. Sau khi các bên kiểm tra thực địa tại công trình đã thống nhất hạng mục được thi công đảm bảo theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, công trình đủ điều kiện để triển khai các bước tiếp theo.


Hình. Trạm biến áp 400kVA cấp điện.

Công trình trên do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong làm chủ Đầu tư, Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mịa tỉnh Bình Thuận là đơn vị tư vấn thẩm tra và tư vấn giám sát. Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây lắp Phạm Đình./.

Phòng Tư Vấn
Tổng số : 71 bài viết
Trang
12345678