Nghiệm thu đóng điện công trình Trụ sở làm việc phòng ngoại tuyến thuộc Công An tỉnh Bình Thuận, hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp

Ngày 21/11 vừa qua, hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp thuộc công trình Trụ sở làm việc phòng ngoại tuyến thuộc Công An tỉnh Bình Thuận đã được đóng điện nghiệm thu hoàn thành. Quy mô công trình gồm một trạm biến áp 3x50kVA cấp điện phục vụ trụ sở làm việc được xây dựng mới tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Hình. Nghiệm thu đóng điện Công trình trên do Công An tỉnh Bình Thuận là chủ đầu tư Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị thẩm tra và tư vấn giám sát thi công Công ty TNHH Điện Tân Phát là đơn vị thi công./. Phòng Tư Vấn

Xem chi tiết

Công ty Điện lực Bình Thuận thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng 10/2023

Thực hiện theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam, với mục tiêu thực hiện chuyển đổi số trong công tác sản xuất kinh doanh, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ của khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng. Việc triển khai thực hiện có lộ trình theo từng nhóm khách hàng, từng khu vực đã đảm bảo đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật, cũng như phù hợp với tình hình thực tế lắp đặt công tơ điện tử cho khách hàng sử dụng điện. Hình: Kiểm tra điện kế điện tử Bước đầu (từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2022), Công ty Điện lực Bình Thuận đã triển khai đối với các khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng Năm 2023 tiếp tục triển khai đối với các khách hàng thuộc trạm biến áp công cộng (bao gồm khách hàng mua điện sinh hoạt và khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt) đã lắp đặt công tơ điện tử có thu thập dữ liệu từ xa đạt 100% (hoặc gần 100%). Cụ thể: Công ty Điện lực Bình Thuận đã thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số về ngày cuối tháng trong tháng 7/2023 với số lượng 38.955 khách hàng, tháng 9/2023: 58.176 khách hàng và tiếp tục trong tháng 10/2023 sẽ thực hiện 30.128 khách hang. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số: Sản lượng điện khách hàng sử dụng trong thời gian tương ứng với lịch ghi chỉ số hiện tại sẽ được tính chung với sản lượng điện khách hàng sử dụng từ ngày ghi chỉ số hiện tại đến ngày cuối tháng để phát hành trong 01 hóa đơn tiền điện. Tiền điện được tính dựa vào sản lượng điện ghi nhận trên công tơ theo thời gian thực tế sử dụng và giá điện thực hiện theo quy định. Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sinh hoạt (áp dụng giá điện bậc thang) thì định mức sử dụng điện của từng bậc thang được điều chỉnh theo số ngày sử dụng điện thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ (theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công thương) nên đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng sử dụng điện. Thông tin về số ngày sử dụng, sản lượng điện tiêu thụ và giá điện thể hiện trên Hóa đơn tiền điện, Bảng kê chi tiết hóa đơn tiền điện. Kể từ tháng tiếp theo tháng thay đổi lịch ghi chỉ số: Lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng được thực hiện vào ngày cuối cùng của tháng. Sản lượng điện sử dụng và tiền điện hàng tháng sẽ được tính trong tháng (từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng). Việc thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số về ngày cuối cùng của tháng không những đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng mà còn thuận tiện cho khách hàng dễ nhớ ngày ghi chỉ số, dễ dàng kiểm tra, giám sát chỉ số, điện năng tiêu thụ theo đúng số ngày sử dụng trong tháng (từ ngày 01 đến ngày cuối tháng) và chủ động kế hoạch thanh toán tiền điện hàng tháng. Bên cạnh đó cũng giúp ngành Điện đảm bảo việc thực hiện đúng nguyên tắc hạch toán doanh thu bán điện phù hợp với chi phí theo hạch toán kế toán. Những phản ánh, thắc mắc trong quá trình sử dụng điện nói chung cũng như việc thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối cùng của tháng, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001006/19009000, Email: cskh@evnspc.vn, Ứng dụng CSKH EVNSPC hoặc liên hệ Điện lực quản lý bán điện trên địa bàn để được phục vụ. Phòng Tư Vấn

Xem chi tiết

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD: Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 14/8/2023, Bộ Xây dựng ký xác thực Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó: ♦ Hợp nhất các Nghị định: - Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 09/2/2021 - Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 20/6/2023. ♦ Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án PPP), gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 2. Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được ký kết quy định tại Nghị định này và pháp luật về quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. ♦ Đối tượng áp dụng 1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP. 2. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Nghị định này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài. File đính kèm

Xem chi tiết

Thiết kế và tham gia thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình “Nhánh rẽ đường dây trung thế 3 pha và trạm biến áp 3 pha 3000KVA – 22/0,4KV Công Ty Cổ Phần Sữa Thông Thuận”

Vừa qua, Công ty cổ phần sữa Thông Thuận là Chủ đầu tư cùng các thành phần liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện công trình “Nhánh rẽ đường dây trung thế 3 pha và trạm biến áp 3 pha 3000kVA – 22/0,4kv công ty cổ phần sữa Thông Thuận”. Ngành công nghiệp sản xuất, chế biến sữa của Việt Nam những năm gần đây có sự phát triển năng động, cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng cho đời sống kinh tế quốc dân, đáp ứng nhu cầu trong nước, từng bước thay thế các mặt hàng sữa nhập khẩu và tham gia xuất khẩu với sự đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Bên cạnh đó, ngành đã có nhiều đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm đời sống nhân dân và ổn định tình hình xã hội, trở thành một mắt xích quan trọng của nền nông nghiệp Việt Nam. Quy mô công trình gồm xây dựng mới một trạm biến áp 3 pha 3000kVA – 22/0,4kv( Trạm kiosh ), đường dây trung thế có 2 đoạn dây trên không và dây đi ngầm với tổng chiều dài là 165m. Hình 1: Nhánh rẽ đường dây trung thế 3 pha và trạm biến áp 3 pha 3000kVA – 22/0,4kv công ty cổ phần sữa Thông Thuận. Sau khi các bên kiểm tra thực địa, các bên thống nhất công trình đã được thi công đảm bảo theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, đúng theo quy định hiện hành. Công trình đã được Điện lực Tuy Phon đóng điện bàn giao Chủ đầu tư đưa vào vận hành. Hình 2: Trạm Kiosh 3000kVA, Công trình trên do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị thiết kế và tham gia đơn vị thi công, Công ty TNHH kỹ thuật tự động An Dương là đơn vị thi công chính./.

Xem chi tiết

Nghiệm thu bàn giao hạng mục “Di dời đường dây trung thế và trạm biến áp” thuộc công trình “Cải tạo nút giao thông đường Nguyễn Hội – Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết”

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết, đại diện Chủ đầu tư cùng các thành phần liên quan đã tổ chức nghiệm thu bàn giao hạng mục“Di dời đường dây trung thế và trạm biến áp” thuộc công trình “Cải tạo nút giao thông đường Nguyễn Hội – Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết”. Sau khi các bên kiểm tra thực địa, các bên thống nhất công trình đã được thi công đảm bảo theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, đúng theo quy định hiện hành và công trình đủ điều kiện để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình sau khi hoàn thành đã góp phần giải quyết tình trạng ùn tắt giao thông, chống ngập úng tại vị trí nút giao thông đường Nguyễn Hội – Hải Thượng Lãn Ông và chỉnh trang tạo mỹ quan đô thị thành phố Phan Thiết. Hình. Nút giao thông đường Nguyễn Hội – Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết sau khi được cải tạo Hạng mục công trình trên do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị thẩm tra và tư vấn giám sát thi công, Công ty TNHH Khuyết Thanh là đơn vị thi công./.

Xem chi tiết

Nghiệm thu kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công lộ tuyến đường Quốc lộ 55 mới, đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (theo hướng từ Quốc lộ 1 trở về thị xã La Gi)

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân, đại diện Chủ đầu tư cùng các thành phần liên quan đã tổ chức nghiệm thu kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công lộ tuyến đường Quốc lộ 55 mới, đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (theo hướng từ Quốc lộ 1 trở về thị xã La Gi). Quy mô công trình từ km96+510 – km97+645 của QL55 mới khoảng 1129 mét, được đầu tư xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng với 30 bộ đèn led công suất 200W và 01 trạm biến áp 1 pha 15kVA cấp nguồn. Hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành các khối lượng của công việc và đang hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công. Sau khi các bên kiểm tra thực địa, các bên thống nhất công trình đã được thi công đảm bảo theo hồ sơ thiết kế đã được Phê duyệt, đúng theo Quy định hiện hành và công trình đủ điều kiện để triển khai các bước tiếp theo. Dự kiến công trình sẽ được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10 năm 2023. Hình. Nghiệm thu kỹ thuật điện chiếu sáng Tân Nghĩa, Hàm Tân Công trình trên do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị thẩm tra và tư vấn giám sát thi công, Công ty Cổ phần Trường Long là đơn vị thi công./. Phòng Tư Vấn

Xem chi tiết

Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục “Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 500kVA thuộc công trình Tòa nhà trung tâm đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận”

Vừa qua, Đài phát thanh – truyền hình Bình Thuận là chủ đầu tư đã thực hiện công tác bàn giao mặt bằng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục “Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 500kVA” thuộc công trình “Tòa nhà trung tâm đài phát thanh - truyền hình bình thuận”. Quy mô hạng mục này gồm xây dựng mới máy phát điện có công suất 500kVA, cấp điện cho Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận phòng khi mất điện. Hình. Một máy phát điện 500kVA – 220/380V của thương hiệu nổi tiếng Máy phát điện hiện là một trong những thiết bị vô cùng hữu ích trong cuộc sống hiện đại. Vì thế, việc sử dụng một chiếc máy phát điện để dự phòng khi mất điện là rất cần thiết với các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, và nhất là đối với những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, truyền thông của Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận. Hạng mục công trình trên do Đại diện Trung tâm kiến trúc Miền Nam là đơn vị thiết kế, Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Thiện Quang là đơn vị thi công, Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị tư vấn giám sát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận thực hiện quản lý dự án cho Chủ đầu tư./.

Xem chi tiết

Bàn giao mặt bằng thi công công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công lộ tuyến đường Quốc lộ 55 mới, đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (theo hướng từ Quốc lộ 1 trở về thị xã La Gi)

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân, đại diện Chủ đầu tư cùng các thành phần liên quan đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công lộ tuyến đường Quốc lộ 55 mới, đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (theo hướng từ Quốc lộ 1 trở về thị xã La Gi). Chiều dài tuyến đường từ Km 96+510 đến Km 97+645 của Quốc lộ QL55 khoảng 1.129 mét, được đầu tư xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng với 30 bộ đèn led công suất 200W và 01 trạm biến áp 1 pha 15kVA cấp nguồn. Mục tiêu đầu tư xây dựng của công trình này nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Hàm Tân. Dự kiến công trình trên sẽ xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2023. Hình. Bàn giao mặt bằng thi công Công trình trên do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị thẩm tra và tư vấn giám sát thi công, Công ty Cổ phần Trường Long là đơn vị thi công./.

Xem chi tiết

Khảo sát thiết kế hạng mục “TRẠM biến áp 320Kva” thuộc Dự án “Nâng cấp, sửa chữa Sân vận động tỉnh”

Năm 2022, Đội bóng đá tỉnh Bình Thuận được thăng hạng lên A1. Để chuẩn bị cho giải bóng đá A1 năm 2023, theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Tổng Cục thể dục thể thao thì sân vận động tỉnh Bình Thuận hiện hữu không đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, cần nâng cấp, cải tạo đầu tư mới một số hạng mục. Quy mô đầu tư Dự án gồm 04 trụ đèn chiếu sáng cao khoảng 30 m trạm biến áp, máy phát điện, dây dẫn điện, các phụ kiện kèm theo Thay mới lớp đất và mặt sân cỏ, lắp hệ thống tưới nước tự động cho mặt sân cỏ, vệ sinh hệ thống mương thoát nước và các hạng mục phụ trợ khác có liên quan. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 17.982 triệu đồng. Nguồn vốn từ Vốn xổ số kiến thiết (nguồn vốn điều chuyển nội bộ 7.000 triệu đồng và nguồn dự phòng) của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hình. Sân vận động tỉnh Hiện trạng tại Dự án chưa có trạm biến áp cấp nguồn riêng, đang sử dụng chung với nguồn điện dân sinh tại khu vực. Với quy mô tổng công suất tiêu thụ điện và dự kiến phát sinh phụ tải sau này của của Dự án thì việc đầu tư trạm biến áp cấp nguồn là cần thiết. Vì vậy dự kiến thiết kế lắp 01 trạm biến áp 3 pha 320kVA cấp điện cho cả Dự án. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận liên danh với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng SPC để thực hiện Dự án trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư./. Phòng Tư Vấn

Xem chi tiết

Nghiệm thu kỹ thuật hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp công trình Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, huyện Tánh Linh

Nhà máy nước Măng Tố có công suất thiết kế khoảng 1.100 m3/ngày, được đầu tư và đưa vào sử dụng vào năm 2013 do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý vận hành cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 2 xã Măng Tố và một số khu dân cư Bắc Ruộng. Năm 2021, Hệ thống nước Măng Tố được nâng cấp đầu tư xây dựng tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của ủy ban Nhân dân tinh Bình Thuận và Quyết định số 407/QĐ-SKHĐT ngày 28 tháng 9 năm 2022 cùa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận với các hạng mục như: Cụm xử lý nước được nâng cấp từ 1.100 m3/ngày lên 1.500 m3/ngày Trạm bơm cấp 1 bao gồm: Nhà trạm, thiết bị, hệ thống điện trung thế và trạm biến áp, hàng rào bảo vệ và sân đường nội bộ… Trong đó, hệ thống điện trung thế và trạm biến áp có quy mô đường dây trung thế 22KV, 3 pha 4 dây với tổng chiều dài 1.887 mét sử dụng dây cáp nhôm lõi thép bọc ACXH.70mm2 cho dây pha và dây nhôm trần lõi thép AC.50mm2 cho dây trung tính trạm biến áp: một trạm 3x25KVA, treo ba máy biến áp 1 pha 25KVA – 12,7/0,2KV trên trụ BTLT 14,0 mét vừa được nghiệm thu kỹ thuật. Hình. Đóng điện nghiệm thu kỹ thuật trạm biến áp Hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp công trình Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, huyện Tánh Linh do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận là chủ đầu tư, Công ty TNHH Phú Thành là nhà thầu thi công, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là nhà thầu tư vấn giám sát./.

Xem chi tiết

Thông tư 02/2023/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng

Ngày 03/03/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BXD về hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. Theo đó, thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng công bố và hướng dẫn sử dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng, mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng, mẫu hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công xây dựng công trình. Về đối tượng áp dụng, thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án với các nhà thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Thông tư này để xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn khác. Riêng đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với các quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó. Hình. Kiểm tra trạm biến áp Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2023 và thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng, Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình và Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình./. (Kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD) Phòng Tư Vấn

Xem chi tiết

Ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp

Ngày 16/3/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BCT ban hành định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/5/2023. Theo đó, định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (Bộ định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện chuyên ngành từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc một chỉ tiêu thí nghiệm điện các công trình đường dây và trạm biến áp. Bộ định mức dự toán được biên chế theo loại công tác và thống nhất mã hiệu bao gồm 9 Chương gồm: Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện, máy biến áp lực Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất Thí nghiệm rơle bảo vệ và tự động điện Thí nghiệm thiết bị đo lường điện Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơle bảo vệ, tự động và tín hiệu Thí nghiệm mẫu hóa Công tác tổ hợp phục vụ thí nghiệm.... Đặc biệt, bộ định mức cũng đã cập nhật, cụ thể hóa các công tác cần thiết như thí nghiệm máy cắt khí SF6, thí nghiệm cáp lực, thí nghiệm tiếp đất .... Hình. Kiểm tra các thiết bị trạm biến áp Bên cạnh đó, Định mức dự toán chuyên ngành công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp làm cơ sở để lập đơn giá, lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp./. (Kèm Thông tư 05/2023/TT-BCT)

Xem chi tiết