Trung tâm Khuyến công tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức 2021

Thực hiện kế hoạch công tác năm, sáng ngày 30/12/2021 Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với Công đoàn cơ sở Sở Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021

Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm của Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất nước mắm Kim Ngư”

Triển khai Quyết định số 3536/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021

Trung tâm Khuyến công thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 12 với nội dung “Những kết quả nổi bật của ngành Công Thương năm 2021”

Ngày 09/12/2021, Trung tâm Khuyến công cùng với Văn Phòng – Sở Công Thương và Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận tồ chức thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 12 với nội dung“Những kết quả nổi bật của ngành Công Thương năm 2021”.

Hình ảnh hoạt động