Phê duyệt kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021 cho Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Nước mắm Kim Ngư

Ngày 30/8/2021 Cục Công Thương địa phương có công văn số 616/CTĐP-QLKC về việc phân bổ kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021 (đợt 2).

Triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 tại Trung tâm Khuyến công

Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19, Trung tâm Khuyến công đã ban hành 05 văn bản

Quy định về nâng lương viên chức, người lao động có hiệu lực từ 15/8/2021

Bộ Nội Vụ vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trung tâm Khuyến công thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 7 với nội dung tuyên truyền “Công tác kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ trên địa bàn thành phố Phan Thiết”

Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 7/2021, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận (Đài PTTH Bình Thuuận) thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 7 để tuyên truyền hoạt động của ngành trong tháng.

Hình ảnh hoạt động
 
Vừa qua, Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết đã tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật và đóng điện vận hành đưa vào sử dụng Gói thầu số 11.