Tiếp tục thẩm tra nhu cầu bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2017
    Chuyên mục công thương tháng 4/2017 với chủ đề “Ngành Công Thương với công tác xây dựng nông thôn mới (Lồng ghép tuyên truyền Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của ngành giai đoạn 2016-2020)”
    Nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng công trình “Đường dây trung thế và trạm biến áp 160kVA thuộc trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận”
    Thẩm tra nhu cầu bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2017 tại Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu nước mắm Phan Thiết – Mũi Né
    Thực hiện chuyên mục công thương tháng 3/2017 với chủ đề “Triển khai Nghị Quyết phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”
    Phê duyệt 100% kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017 của tỉnh Bình Thuận
    Trung tâm Khuyến công tham dự Hội nghị triển khai Cải cách hành chính năm 2017
    Công đoàn Cơ sở thành viên Trung tâm khuyến công tổ chức tham quan tại thành phố Đà Lạt
    Trung tâm Khuyến công tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành
    Hoạt động công đoàn Quý I/2017
    Tiếp tục thẩm tra nhu cầu bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2017